Browsing Czech translation

110 of 15 results
1.
There is a simple word filter which will allow you to prevent a list of words from appearing on your site, unless the user that posts them has the privilege to bypass the word filter.
Existuje jednoduchý filtr souborů, který Vám umožní zabránit seznamu souborů v objevení se na Vaší stránce, pokud uživatel, který je napíše, nemá potřebná oprávnění k potlačení filtru slov.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-10
Located in [strings]DOC_WORDFILTER
2.
This page allows management of filtered words. Be warned that by expanding the page interface, you will be subjected to a list of these words: if you or people close to you might be offended by such a list, hold-back this action. This software is pre-programmed with a default list, that we feel most English speaking websites would want filtering; depending on your website's level of liberalism or censorship, or your language, you may wish to make major changes to the list.
Tato stránka umožňuje správu filtrovaných slov. Nezapomeňte, že rozšířením rozhraní této stránky budete vystaveni seznamu těchto slov. Pokud Vy, nebo lidé okolo Vás by mohli být takovýmto seznamem uraženi, tuto činnost pozdržte. Tento software je předprogramován se standardním seznamem, o kterém máme pocit, že většina Anglicky mluvících stránek by chtěla filtrovat; V závislosti na úrovni liberalismu nebo cenzury této stránky, či na Vašem jazyce, byste mohli chtít v tomto seznamu provést velké změny.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]OBSCENITY_WARNING
3.
Manage word filter
Context:
[strings]MANAGE_WORDFILTER
Spravovat filtr slov
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]MANAGE_WORDFILTER
4.
Add word to word filter
Přidat slovo do filtru slov
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]ADD_WORDFILTER
5.
Delete word from word filter
Smazat slovo z filtru slov
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]DELETE_WORDFILTER
6.
Word filter
Filtr slov
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]WORD_FILTER
7.
The word to be filtered.
Slovo, které bude filtrováno.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]DESCRIPTION_WORD
8.
Replacement
Náhrada
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]REPLACEMENT
9.
The string you'd like to act as a replacement (e.g. ‘s*hit’). Leave this blank if the words presence is to cause the form submission to be blocked, rather than altered.
Řetězec, který se má chovat jako náhrada (např. ‘k*rva’). Nechte prázdné, aby samotná přítomnost slova způsobila, že předložení formuláře bude zabráněno spíše, než pozměněna.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]DESCRIPTION_REPLACEMENT
10.
Substring-match
Shoda podřetězce
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-06
Located in [strings]WORD_SUBSTR
110 of 15 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.