Browsing Czech translation

110 of 23 results
1.
You may use this form to send an e-mail to this member. If you are a member yourself, the member may also reply to you by e-mail, and will receive your e-mail address.
Tento formulář můžete použít k poslání e-mailu tomuto uživateli. Pokud jste i Vy členem může Vám příjemce e-mailem odpovědět a obdrží Vaši e-mailovou adresu.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]EMAIL_MEMBER_TEXT
2.
Personal e-mail from {1}: {2}
Osobní e-mail od {1}: {2}
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]EMAIL_MEMBER_SUBJECT
3.
This member does not accept e-mails
Tento člen nepříjímá e-maily
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]NO_ACCEPT_EMAILS
4.
SMTP
SMTP
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]SMTP
5.
Use this software's <abbr title="Simple Mail Transfer Protocol">SMTP</abbr> server connection code, rather than PHP's (not recommended - only use this if you don't have a working mail server on your server).
Použít uzel tohoto softwaru pro připojení k <abbr title="Jednoduchý protokol pro přenos pošty">SMTP</abbr> serveru, místo PHP (nedoporučuje se - toto použijte, pouze když nemáte fungující poštovní server na Vašem serveru).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_sockets_use
6.
The SMTP server's hostname or IP address (only needed it you enable direct SMTP).
Hostname nebo IP adresa SMTP serveru (nutné pouze když zapnete přímé SMTP).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_sockets_host
7.
The SMTP server's port (only needed it you enable direct SMTP).
Port SMTP serveru (nutné pouze když zapnete přímé SMTP).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_sockets_port
8.
The SMTP authentication username (leave blank for no authentication or have not enabled direct SMTP).
Uživatelské jméno pro ověření SMTP (nechejte prázdné pro bez ověření, nebo vypnuté přímé SMTP).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_sockets_username
9.
The SMTP authentication password (leave blank for no authentication or have not enabled direct SMTP).
Heslo pro ověření SMTP (nechejte prázdné pro bez ověření, nebo vypnuté přímé SMTP).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_sockets_password
10.
The address the SMTP server is told the outgoing mail is coming from (you may need to set this to your SMTP mail account address; leave it blank to use each mail's sender address).
Adresa, z které server ví, že odchozí e-maily pochází (možná budete potřebovat toto nastavit na adresu Vašeho účtu SMTP; nechejte prázdné pro použití emailové adresy každého odesílatele).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]CONFIG_OPTION_smtp_from_address
110 of 23 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.