Browsing Czech translation

716 of 382 results
7.
The Comcode for this has been added to the associated content field. You can further edit the code if you like. It will be saved with the rest of your content when you have finished and submitted the form.
Comcode pro toto byl přidán do přiděleného pole obsahu. Pokud chcete, můžete kód dále upravovat. Bude uložen se zbytkem Vašeho obsahu, když formulář dokončíte a odešlete.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY
8.
The Comcode for your attachment has been added. It will be saved with the rest of your content when you have finished and submitted the form.
Comcode pro Vaši přílohu byl přidán. Bude uložen se zbytkem Vašeho obsahu, když formulář dokončíte a odešlete.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY_ATTACHMENT
9.
The Comcode for your attachment has been added. You chose 'Allow free editing', which means you will have full WYSIWYG control over the display. You will need to preview before you can do this, as the file must be uploaded to the server first.
Comcode pro Vaši přílohu byl přidán. Zvolili jste 'Povolit volné úpravy',což znamená, že máte úplnou WYSIWYG podporu nad zobrazením. Pro toto musíte nejdříve zobrazit náhled, protože soubor musí být nejprve nahrán na server.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY_SAFE_ATTACHMENT
10.
ERROR: You specified an invalid attachment ID.
CHYBA: Zadali jste neplatné ID přílohy
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]INVALID_ATTACHMENT
11.
ERROR: Corrupt attachment
CHYBA: Poškozená příloha
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]CORRUPT_ATTACHMENT
12.
Page
Stránka
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE
13.
Page: <kbd>{1}</kbd>
Stránka: <kbd>{1}</kbd>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE
14.
{1}
Context:
[strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE_NICE
{1}
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE_NICE
15.
What is Comcode?
Co je to Comcode?
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]WHAT_IS_COMCODE
16.
<p>Comcode is text embellished with square-bracketed tags and other forms of &lsquo;syntax&rsquo;. You can just type text as it would look on the screen, and Comcode will usually display it just as you typed it: however Comcode can do a lot more, such as change text colour and font size, or even create animations and display the latest site news. All Comcode syntax must meet the rules of Comcode; these rules are simple once understood, and most errors occur due to small mistakes. To learn how to write Comcode, click the blue &lsquo;c&rsquo; icon next to any form field (all form fields that support Comcode will show it).<br /><span class="associated_details"><a href="#help" target="_self">General repair advice</a> is at the bottom of this screen&hellip;</span></p>
<p>Comcode je text okrášlený značkami v hranatých závorkách a dalšími formami &lsquo;syntaxe&rsquo;. Text můžete zadávat tak, jak by vypadal na obrazovce a Comcode ho většinou i tak zobrazí: nicméně Comcode toho umí mnohem více, např. změnit barvu a velikost textu, nebo dokonce vytvořit animace a zobrazovat novinky na stránce. Veškerá syntaxe Comcode musí spl'novat jeho pravidla; tyto pravidla jsou, jakmile jim porozumíte, jednoduchá a většina chyb se děje kvůli malým překlepům. Abyste se dozvěděli, jak Comcode psát, klikněte na modrou ikonu &lsquo;c&rsquo; vedle všech polí formuláře (všechna pole, co Comcode podporují, ji zobrazí).<br /><span class="associated_details"><a href="#help" target="_self">Obecné rady pro opravu</a> najdete na koncitéto obrazovky&hellip;</span></p>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]COMCODE_ERROR_HELP_A
716 of 382 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.