Browsing Czech translation

1221 of 382 results
12.
Page
Stránka
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE
13.
Page: <kbd>{1}</kbd>
Stránka: <kbd>{1}</kbd>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE
14.
{1}
Context:
[strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE_NICE
{1}
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-22
Located in [strings]_SEARCH_RESULT_COMCODE_PAGE_NICE
15.
What is Comcode?
Co je to Comcode?
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]WHAT_IS_COMCODE
16.
<p>Comcode is text embellished with square-bracketed tags and other forms of &lsquo;syntax&rsquo;. You can just type text as it would look on the screen, and Comcode will usually display it just as you typed it: however Comcode can do a lot more, such as change text colour and font size, or even create animations and display the latest site news. All Comcode syntax must meet the rules of Comcode; these rules are simple once understood, and most errors occur due to small mistakes. To learn how to write Comcode, click the blue &lsquo;c&rsquo; icon next to any form field (all form fields that support Comcode will show it).<br /><span class="associated_details"><a href="#help" target="_self">General repair advice</a> is at the bottom of this screen&hellip;</span></p>
<p>Comcode je text okrášlený značkami v hranatých závorkách a dalšími formami &lsquo;syntaxe&rsquo;. Text můžete zadávat tak, jak by vypadal na obrazovce a Comcode ho většinou i tak zobrazí: nicméně Comcode toho umí mnohem více, např. změnit barvu a velikost textu, nebo dokonce vytvořit animace a zobrazovat novinky na stránce. Veškerá syntaxe Comcode musí spl'novat jeho pravidla; tyto pravidla jsou, jakmile jim porozumíte, jednoduchá a většina chyb se děje kvůli malým překlepům. Abyste se dozvěděli, jak Comcode psát, klikněte na modrou ikonu &lsquo;c&rsquo; vedle všech polí formuláře (všechna pole, co Comcode podporují, ji zobrazí).<br /><span class="associated_details"><a href="#help" target="_self">Obecné rady pro opravu</a> najdete na koncitéto obrazovky&hellip;</span></p>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]COMCODE_ERROR_HELP_A
17.
<p>The vast majority of Comcode mistakes are when the writer does not close all tags, in the opposite order to that in which they are opened (e.g. <kbd>[i][b]text[/i][/b]</kbd> and <kbd>[i][b]text[/i]</kbd> are both wrong, whilst <kbd>[i][b]text[/b][/i]</kbd> is correct).</p><p>This error fixing screen will allow you to fix your mistake. The line number where the error was detected is shown, and a numbered display of the lines you wrote is also shown. Please be aware that the line the actual position of the error is not always the same as the detected position: it is impossible for the software to find the true cause of errors, so it will try and guess. If the error is not immediately obvious, check your code very carefully.</p>
<p>Velká většina chyb Comcode se stane, když autor neuzavře všechny značky, v opačném pořadí, v jakém byly otevřeny (např. <kbd>[i][b]text[/i][/b]</kbd> a <kbd>[i][b]text[/i]</kbd> jsou špatně, zatímco <kbd>[i][b]text[/b][/i]</kbd> je správně).</p><p>Tato obrazovka opravy chyb Vám umožní Vaši chybu opravit. Je zobrazeno Číslo řádku, kde byla chyba zjištěna a také očíslované zobrazení řádků, které jste napsali. Uvědomte si prosím, že řádek skutečného umístění chyby není vždy stejný jako zjištěné umístění: je nemožné pro software zjistit pravou příčinu chyb, takže se pokusí to odhadnout. Pokud chyba není hned zřejmá, velmi pečlivě zkontrolujte Váš kód.</p>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]COMCODE_ERROR_HELP_B
18.
General repair advice
Obecná rada pro opravu
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]REPAIR_HELP
19.
Fixed Comcode
Spravený Comcode
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]FIXED_COMCODE
20.
Original Comcode
Původní COmcode
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]ORIGINAL_COMCODE
21.
These attachments allow you to upload files to our server to be embedded with this content. After each attachment is added you'll be given the option to add another.
Tyto přílohy Vám umožní nahrát soubory na náš server pro vnoření do tohoto obsahu. Po každé přidané příloze budete mít možnost přidat další.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]ATTACHMENT_HELP
1221 of 382 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.