Browsing Czech translation

110 of 382 results
1.
This is a code indicating what words are used in block parameter strings to indicate a tick box should be used for field input (in the add block tool)
Toto je kód naznačující jaká slova jsou použita v řetězcích parametru bloku k určení, že má být použito zaškrtávací políčko pro vstup pole (v nástroji přidat blok)
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [description]BLOCK_IND_WHETHER
2.
This is a code indicating what words are used in block parameter strings to specify a list of hooks should be used for field input (in the add block tool)
Toto je kód naznačující jaká slova jsou použita v řetězcích parametru bloku k určení seznamu háků, které by měly být použity pro vstup pole (v nástroji přidat blok)
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [description]BLOCK_IND_HOOKTYPE
3.
This is a code indicating what word is used in block parameter strings to specify what the default parameter value will be for field input (in the add block tool)
Toto je kód naznačující jaká slova jsou použita v řetězcích parametru bloku, k určení výchozí hodnoty parametru pro vstup pole (v nástroji přidat blok)
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [description]BLOCK_IND_DEFAULT
4.
This is a code indicating what word is used in block parameter strings to specify only certain input values are used for a parameter for field input (in the add block tool)
Toto je kód naznačující jaká slova jsou použita v řetězcích parametru bloku k vyjádření pouze určitých vstupních hodnot, které jsou použity jako parametr vstupu pole (v nástroji přidat blok)
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [description]BLOCK_IND_EITHER
5.
This is a code indicating what phrase is used in block parameter strings to specify the parameter is an advanced one
Toto je kód naznačující jaká fráze je použita v řetězcích parametru bloku k určení parametru v pokročilejším
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [description]BLOCK_IND_ADVANCED
6.
This is a code indicating what phrase is used in block parameter strings to specify the parameter supports Comcode
Toto je kód označující která fráze bude použita v řetězcích parametru bloku pro určení parametru podporující Comcode
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [description]BLOCK_IND_SUPPORTS_COMCODE
7.
The Comcode for this has been added to the associated content field. You can further edit the code if you like. It will be saved with the rest of your content when you have finished and submitted the form.
Comcode pro toto byl přidán do přiděleného pole obsahu. Pokud chcete, můžete kód dále upravovat. Bude uložen se zbytkem Vašeho obsahu, když formulář dokončíte a odešlete.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY
8.
The Comcode for your attachment has been added. It will be saved with the rest of your content when you have finished and submitted the form.
Comcode pro Vaši přílohu byl přidán. Bude uložen se zbytkem Vašeho obsahu, když formulář dokončíte a odešlete.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY_ATTACHMENT
9.
The Comcode for your attachment has been added. You chose 'Allow free editing', which means you will have full WYSIWYG control over the display. You will need to preview before you can do this, as the file must be uploaded to the server first.
Comcode pro Vaši přílohu byl přidán. Zvolili jste 'Povolit volné úpravy',což znamená, že máte úplnou WYSIWYG podporu nad zobrazením. Pro toto musíte nejdříve zobrazit náhled, protože soubor musí být nejprve nahrán na server.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-05
Located in [strings]ADDED_COMCODE_ONLY_SAFE_ATTACHMENT
10.
ERROR: You specified an invalid attachment ID.
CHYBA: Zadali jste neplatné ID přílohy
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-12
Located in [strings]INVALID_ATTACHMENT
110 of 382 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.