Browsing Czech translation

4150 of 52 results
41.
Warning: if you reinstall or uninstall a module, all database records pertaining to that module will be erased. If you upgrade a module, you are relying on the quality of that module's upgrade system. Sometimes modules depend on other modules, especially admin_X and X pairs.
(no translation yet)
Located in [strings]WARNING_MODULES
42.
Download the addon from the ocportal.com server.
(no translation yet)
Located in [strings]DESCRIPTION_DOWNLOAD_OCPORTALCOM
43.
There are no addons which are installed or ready for installing on this ocPortal installation.<br />You may import addons ready for installation below.
V této instalaci ocPortal neexistují žádné doplňky, které jsou nainstalované, nebo připravené k instalaci.<br />Níže můžete importovat doplňky připravené k instalaci.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]NO_ADDONS_AVAILABLE
44.
By uninstalling an addon <strong>all database and uploaded data relating to the addon will be deleted</strong>.<br />All of these files will be uninstalled, unless they are also shared by other installed addons:
Odinstalováním doplňku <strong>budou všechna nahraná data a data databáze vztahující se k tomuto doplňku smazána</strong>.<br />Všechny tyto soubory budou odinstalovány, pokud nejsou také sdíleny jinými naistalovanými doplňky:
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]WARNING_UNINSTALL
45.
Dependencies
Závislosti
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DEPENDENCIES
46.
Incompatibilities
Nekompatibility
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]INCOMPATIBILITIES
47.
A comma-separated list of addons which must be installed before this addon.
Seznam doplňků oddělených čárkou, které musí být nainstalovány před tímto doplňkem.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DESCRIPTION_DEPENDENCIES
48.
A comma-separated list of addons which are incompatible with this addon.
Seznam doplňků oddělených čárkou, které jsou nekompatibilní s tímto doplňkem.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DESCRIPTION_INCOMPATIBILITIES
49.
<em>Blocks</em>
<em>Bloky</em>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]BLOCKS_EM
50.
Addons
Context:
[strings]MODULE_TRANS_NAME_admin_addons
Doplňky
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]MODULE_TRANS_NAME_admin_addons
4150 of 52 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.