Browsing Czech translation

110 of 52 results
1.
In order for addons to ocPortal to be distributed in a user-friendly fashion, an addon pack exporter and importer is provided. Three types of addon are supported by this tool:\n - Language packs (for any new language translation)\n - Themes (for any new theme)\n - Code modifications (defined by manual selection of files)\n\nocPortal addons are TAR files which include a special definition file. They may be constructed manually if an author wishes to have more control over the construction process.
Aby mohli být doplňky ocPortal rozšířeny způsobem příjemný pro uživatele, je poskytnut exportér a importér doplňkových balíčků. Tři typy doplňku jsou tímto nástrojem podporovány:\n - Jazykové balíčky (pro každý nový jazyk)\n - Vzhledy (pro každý nový vzhled)\n - Změny kódu (určeno ručním výběrem souborů)\n\nDoplňky ocPortal jsou soubory TAR, které obsahují speciální soubor s definicemi. Můžou být vytvořeny ručně, pokud autor chce mít větší kontrolu nad konstrukčním procesem.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DOC_ADDONS
2.
Your addon has been created. You may <a href="{1}">download it</a>.
Váš doplněk byl vytvořen. Mužete si ho <a href="{1}">stáhnout</a>.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]ADDON_CREATED
3.
Addons
Context:
[strings]ADDONS
Doplňky
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]ADDONS
4.
Export language
Exportovat jazyk
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EXPORT_LANGUAGE
5.
Export theme
Exportovat vzhled
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EXPORT_THEME
6.
Export files
Exportovat soubory
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EXPORT_FILES
7.
Export addon
Exportovat doplněk
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EXPORT_ADDON
8.
Create (export) an addon, from selected changed local files
Vytvořit (exportovat) doplněk z vybraných změněných místních souborů
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EXPORT_ADDON_TITLE
9.
Import third-party addon
Importovat doplněk třetí strany
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-08
Located in [strings]IMPORT_ADDON
10.
Install addon
Instalovat doplněk
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]INSTALL_ADDON
110 of 52 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.