Browsing Turkish translation

110 of 26 results
1.
Show the poll.
Anketi göster.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]BLOCK_main_poll_DESCRIPTION
2.
You can get the opinions of your members, and reflect that there are other visitors by the fact that other people have voted.
Üyelerinizin görüşlerini alarak, ziyaretçilerinize diğer kişilerin ne düşündüğünü gösterebilirsiniz.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]BLOCK_main_poll_USE
3.
The ID of the poll to use. Default: the current poll.
Kullanılacak anketin kodu. Varsaılan: geçerli anket.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_param
4.
The zone to look for the polls module in. Default: search.
Anket modülünün yerleştirileceği bölge. Varsayılan: Arama
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_zone
5.
Number of hours between changing the site poll.
Anketlerin değiştirilmesi arasındaki süre
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]CONFIG_OPTION_poll_update_time
6.
The number of points awarded for adding a poll.
Anket eklemeye verilecek ödül puanı.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_ADD_POLL
7.
The number of points awarded to a member if their poll is shown.
Bir üyenin anketi görüntülendiğinde verilecek ödül puanı.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_CHOOSE_POLL
8.
Polls are a popular feature, and often used for a number of purposes including:\n - to charge the atmosphere of an interactive website\n - to increase the feeling that the website is regularly updated, by changing polls\n - to gather feedback from those who are not likely to go to the efforts to write it down\n - to generally find answers to questions that may not be very important, but difficult to find the answer to without a poll
Anketler popüler bir özelliktir, ve bir kaç amaç için kullanılır: \n - etkileşimli bir web sitesinin atmosferini değiştirmek için\n - değişen anketlerle sitenin düzenli olarak güncellendiği hissi vermek için\n - yazmaktan hoşlanmayan kişilerden geri bildirim almak için\n - Genel olarak sorulara yanıt bulmak çok önemli olmayabilir ama, bir anket olmadan sorulara yanıt bulmak oldukça zordur.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]DOC_POLLS
9.
By viewing the results, you will forfeit your vote
Sonuçları görüntülerseniz oyunuzu kaybedeceksiniz
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2011-07-29
Located in [strings]VOTE_FORFEIGHT
10.
Polls
Context:
[strings]POLLS
Anketler
Translated and reviewed by Hasan on 2011-04-30
Located in [strings]POLLS
110 of 26 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hasan, Kaya Zeren.