Browsing Dutch translation

110 of 26 results
1.
Show the poll.
De peiling tonen
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]BLOCK_main_poll_DESCRIPTION
2.
You can get the opinions of your members, and reflect that there are other visitors by the fact that other people have voted.
Je kunt de meningen van je leden krijgen, en laten zien dat er andere bezoekers zijn door het feit dat andere mensen hebben gestemd.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-23
Located in [strings]BLOCK_main_poll_USE
3.
The ID of the poll to use. Default: the current poll.
De ID van de peiling om te gebruiken. Standaard; de huidige peiling.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_param
4.
The zone to look for the polls module in. Default: search.
De zone om in te kijken voor de peilingenmodule. Standaard: zoeken
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_zone
5.
Number of hours between changing the site poll.
Aantal uren tussen veranderingen in de site peiling
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]CONFIG_OPTION_poll_update_time
6.
The number of points awarded for adding a poll.
Het aantal punten toegekend voor het toevoegen van een peiling.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_ADD_POLL
7.
The number of points awarded to a member if their poll is shown.
Het aantal punten, toegekend aan een lid als zijn peiling wordt getoond.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_CHOOSE_POLL
8.
Polls are a popular feature, and often used for a number of purposes including:\n - to charge the atmosphere of an interactive website\n - to increase the feeling that the website is regularly updated, by changing polls\n - to gather feedback from those who are not likely to go to the efforts to write it down\n - to generally find answers to questions that may not be very important, but difficult to find the answer to without a poll
Peilingen zijn een populair onderdeel, en worden vaak gebruikt voor een aantal doelen, waaronder: \n - de atmosfeer van een interactieve website te wekken\n - het vergroten van het gevoel dat de website regelmatig wordt bijgewerkt, door peilingen te veranderen\n - om feedback te verzamelen van diegenen die waarschijnlijk niet de moeite zullen nemen om deze op te schrijven\n - om in het algemeen antwoorden op vragen te vinden die misschien niet heel belangrijk zijn, maar zonder een peiling moeilijk te vinden zijn
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]DOC_POLLS
9.
By viewing the results, you will forfeit your vote
Door de resultaten te bekijken, verlies je je stem
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-23
Located in [strings]VOTE_FORFEIGHT
10.
Polls
Context:
[strings]POLLS
Peilingen
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2010-01-31
Located in [strings]POLLS
110 of 26 results

This translation is managed by Frits Salomons, assigned by ocPortal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chris Graham, Frits Salomons, Turbo_boy.