Browsing Czech translation

110 of 26 results
1.
Show the poll.
Zobrazit anketu.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]BLOCK_main_poll_DESCRIPTION
2.
You can get the opinions of your members, and reflect that there are other visitors by the fact that other people have voted.
Můžete získat názory Vašich členů a zohlednit skutečnost, že jsou zde i jiní návštěvnící tím, že hlasovali ostatní lidé.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]BLOCK_main_poll_USE
3.
The ID of the poll to use. Default: the current poll.
Které ID ankety použít. Výchozí: současná anketa.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_param
4.
The zone to look for the polls module in. Default: search.
Zóna, v které hledat modul anket. Výchozí: search.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-24
Located in [strings]BLOCK_main_poll_PARAM_zone
5.
Number of hours between changing the site poll.
Počet hodin mezi změnami ankety na stránce.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]CONFIG_OPTION_poll_update_time
6.
The number of points awarded for adding a poll.
Počet bodů darovaných za přidání ankety.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_ADD_POLL
7.
The number of points awarded to a member if their poll is shown.
Počet bodů darovaných členovi, pokud je jejich anketa zobrazena.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]CONFIG_OPTION_points_CHOOSE_POLL
8.
Polls are a popular feature, and often used for a number of purposes including:\n - to charge the atmosphere of an interactive website\n - to increase the feeling that the website is regularly updated, by changing polls\n - to gather feedback from those who are not likely to go to the efforts to write it down\n - to generally find answers to questions that may not be very important, but difficult to find the answer to without a poll
Ankety jsou oblíbená funkce a často používaná pro mnoho účelů, včetně:\n - nabití atmosféry interaktivní stránky\n - zvýšení pocitu, ž stránka je pravidelně aktualizována změnou ankety\n - k shromáždění odezvy od těch, kteří pravděpodobně nevynaloží snahu si ji zapsat\n - obecně nalézt odpovědi na otázky, které nemusí být velmi důležité, ale bez ankety je těžké pro ně nalézt odpověď
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]DOC_POLLS
9.
By viewing the results, you will forfeit your vote
Zobrazením výsledků se vzdáte svého hlasu
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]VOTE_FORFEIGHT
10.
Polls
Context:
[strings]POLLS
Ankety
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-24
Located in [strings]POLLS
110 of 26 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.