Browsing Dutch translation

110 of 33 results
1.
This displays the current selected holder of an award (the awarded content, not the submitter of the awarded content). Awarding is a method of giving prominence to content, usually on your front page.
Dit toont de momenteel geselecteerde houder van een prijs (de beloonde inhoud, niet de auteur van de beloonde inhoud). Toekenning van een prijs is een methode om de inhoud aanzien te geven, meestal op jouw voorpagina.
Translated and reviewed by Hans van der Vlist on 2013-01-16
Located in [strings]BLOCK_main_awards_DESCRIPTION
2.
To give focus to specific items of content.
Om de aandacht te vestigen op specifieke punten van de inhoud.
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]BLOCK_main_awards_USE
3.
The ID of the award type to use. Default: the default (download of the week) award.
(no translation yet)
Located in [strings]BLOCK_main_awards_PARAM_param
4.
The zone to look for the content module in. Default: search.
De zone om in te kijken naar de inhoud module. Standaard: search.
Translated and reviewed by Puran on 2011-03-05
Located in [strings]BLOCK_main_awards_PARAM_zone
5.
Give this award to this content: {1}.
(no translation yet)
Located in [strings]PRESENT_AWARD
6.
Awards
Context:
[strings]AWARDS
Prijzen
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]AWARDS
7.
View past winners
Bekijk de laatste winnaars
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]VIEW_PAST_WINNERS
8.
You may create awards based around most types of content, and then grant these awards out on a basis of your choosing. One award exists in the system by default: 'Download of the week'. Awards tie in with the point system, so you may give the submitters of the awarded content some points as a prize.
Je mag prijzen creëeren gebaseerd rond de meeste inhoudssoorten en dan kent deze prijzen toe op basis van jouw keuze. Eén prijs bestaat standaard in het systeem: 'Download van de week'. Prijzen sluiten aan bij het puntensysteem, dus je kan de indieners van de bekroonde content enige punten als prijs toekennen.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-31
Located in [strings]DOC_AWARDS
9.
Add award type
Voeg type prijs toe
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]ADD_AWARD_TYPE
10.
Edit award type
Bewerk soort prijs
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]EDIT_AWARD_TYPE
110 of 33 results

This translation is managed by Frits Salomons, assigned by ocPortal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Frits Salomons, Hans van der Vlist, Puran, Turbo_boy.