Browsing Czech translation

110 of 33 results
1.
This displays the current selected holder of an award (the awarded content, not the submitter of the awarded content). Awarding is a method of giving prominence to content, usually on your front page.
Toto zobrazuje současného držitele ocenění (oceněný obsah, ne předkladatele oceněného obsahu). Ocenění je metoda dávání význačnosti obsahu, většinou na Vaši hlavní stránce.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]BLOCK_main_awards_DESCRIPTION
2.
To give focus to specific items of content.
Upozornit na specifické položky obsahu
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]BLOCK_main_awards_USE
3.
The ID of the award type to use. Default: the default (download of the week) award.
(no translation yet)
Located in [strings]BLOCK_main_awards_PARAM_param
4.
The zone to look for the content module in. Default: search.
Zóna, v které hledat modul obsahu. Výchozí: search.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-24
Located in [strings]BLOCK_main_awards_PARAM_zone
5.
Give this award to this content: {1}.
(no translation yet)
Located in [strings]PRESENT_AWARD
6.
Awards
Context:
[strings]AWARDS
Ocenění
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]AWARDS
7.
View past winners
Zobrazit minulé vítěze
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]VIEW_PAST_WINNERS
8.
You may create awards based around most types of content, and then grant these awards out on a basis of your choosing. One award exists in the system by default: 'Download of the week'. Awards tie in with the point system, so you may give the submitters of the awarded content some points as a prize.
Ocenění můžete vytvořit na základě mnoha typů obsahu, a pak tyto ocenění darovat podle Vašeho výběru. Jedno ocenění standardně v systému existuje: 'Stahování týdne'. Ocenění se vážou na bodový systém, takže můžete předkladatelům oceněného obsahu dát nějaké body jako výhru.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-08
Located in [strings]DOC_AWARDS
9.
Add award type
Přidat typ ocenění
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]ADD_AWARD_TYPE
10.
Edit award type
Upravit typ ocenění
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-03-20
Located in [strings]EDIT_AWARD_TYPE
110 of 33 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Konki, Zbyněk Schwarz.