Browsing Turkish translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Yazarlar web sitenize yazı ekleyebilecek kişilerdir. Normal üye profillerinden farklıdırlar. Aslında web sitenizde bir yazarın bir yazı yazdığı söylenemez (örneğin bir üye tarafından gönderilip bir başkası tarafından yayınlanmış olabilir). Bir yazarın web sitenizde bir üyelik kaydı olmasının garantisi yoktur.\n\nYazar sistemini şu içerik tipleri destekler:
n - haberler\n - dosyalar
nÜyeler ve yazarlar arasında, aynı adı kullanarak (yazar = kullanıcı adı) kendiliğinden ya da sonradan el ile ilişki kurulabilir. OCF (sistemin forum ve üye sistemi) kullanıldıysa, bu bağlantı üyeler ile yazar profillleri arasındaki en güç bağlantıdır. Yaaar profili varsa üyenin profil sayfasında gösterilir.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Yazar profilimi göster
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Yazar profilimi düzenle
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Yazar yönetimi
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Yazarları birleştir
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Tercihinize göre yazarın üye hesabıyla ilişkili sayısal kod ya da kullanıcı adı. Doğru üye ile ilişkilendirmek için hatalı kod ya da kullanıcı adı yazmamaya özen gösterin. Bu yazarı kendi üye profilinizle ilişkilendirmek için bu alanı boş bırakabilirsiniz.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Web Sitesi/E-posta adresi
Translated and reviewed by Yiğit Ateş on 2010-05-07
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
Örneğin: <tt>http://tim.example.com/</tt> veya <tt>tim@example.com</tt>.
Translated and reviewed by Yiğit Ateş on 2010-05-07
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Örneğin: Hokkabazlık, şifreleme ve çamur güreşi.
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Yazar tanımla
Translated and reviewed by Kaya Zeren on 2010-11-09
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hamit Naiboglu, Kaya Zeren, Yiğit Ateş.