Browsing Romanian translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Autorii sunt entităţi care literalmente sunt înregistrate cu autoritate pentru intrari pe site-ul dumneavoastră. Autorii sunt separati de profilul de membru normal, de fapt, nu este nimic de spus,un autor la o intrare este chiar prezent pe site-ul dumneavoastră (este posibil să fi fost prezentat de către un membru, dar scris de o companie, de exemplu). Nu există nici o garanţie că un autor la o intrare va avea un cont de membru pe sistem. \ n \ nUrmătoarele tipuri de conţinut sustin sistemul de autor: \ n - stiri \ n - descarcari \ nAsociatia între autori şi membrii este suportata, fie în mod automat prin schimbul unei denumiri comune (autor = numele de utilizator) sau prin configurare manuală.
Translated and reviewed by agelu on 2010-05-26
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Vizualizaţi profilul meu de autor
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Editati profilul meu de autor
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Administrare autor
Translated and reviewed by agelu on 2010-05-26
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Fuzionare autori
Translated and reviewed by agelu on 2010-05-26
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
ID-ul numeric asociat cu contul de membru al autorului sau numele de utilizator, dacă preferaţi. Fiţi atent să nu introduceţi un ID incorect / nume de utilizator, deoarece acest lucru ar face ca autorul sa fie disociat de membrul corect. Puteţi lăsa acest câmp necompletat dacă doriţi ca autorulu sa fie legat de propriul profil de membru.
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Website/Adresa E-mail
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
De examplu: <tt>http://tim.example.com/</tt> sau <tt>tim@example.com</tt>.
Translated and reviewed by agelu on 2010-05-26
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
De exemplu: jonglerie, criptografie şi lupte in noroi.
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Definire autor
Translated and reviewed by agelu on 2010-02-23
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: agelu.