Browsing Polish translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Autorzy są jednostkami rejestrowanymi jako te, które autoryzowały niektóre pozycje (wpisy) na Twojej stronie internetowej. Autorzy odróżniają się od normalnych profili członkowskich tym, że nie można nawet stwierdzić, czy autor pozycji (wpisu) jest w ogóle obecny na Twojej stronie (na przykład pozycja/wpis może być wprowadzona przez członka, ale autoryzowana przez firmę). Nie ma również pewności, że autor pozycji/wpisu będzie miał konto w systemie.\n\nNastępujące typy treści wspierają system autoryzacji:\n - wiadomości\n - pobrania\nPołączenie autorów i członków jest wspierane, albo automatycznie przez uwspólnienie nazw (autor=nazwa użytkownika) lub przez ręczną konfigurację. Jeśli OCF (wbudowane forum i system członkowski) jest używane wtedy powiązanie to jest najmocniejsze, w postaci linku prezentowanego na ekranie członkowskim, prowadzącego do profilu autorskiego (o ile istniejącego).
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Zobacz mój profil autorski
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Edytuj mój profil autorski
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Zarządzanie autorem
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Połącz autorów
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Numeryczne ID skojarzone z autorskim kontem członkowskim, lub jeśli wolisz nazwą użytkownika. Uważaj by nie wprowadzić nieprawidłowego ID/nazwy użytkownika, ponieważ będzie to skutkować rozłączeniem autora od właściwego członka. Możesz pozostawić to pole pustym jeśli chcesz aby autor był zalinkowany do Twojego własnego profilu członkowskiego.
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Strona internetowa/adres e-mail
Translated and reviewed by X-mall on 2011-08-27
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
(no translation yet)
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Na przykład: Żonglerka, kryptografia i zapasy w błocie.
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Definiuj autora
Translated and reviewed by Hobbis on 2010-10-25
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hobbis, Skrzatu, X-mall.