Browsing Dutch translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Auteurs zijn entiteiten welke letterlijk zijn geregistreerd als dat zij één of meer teksten op je website hebben geschreven of bewerkt. Auteurs verschillen van normale leden profielen - feitelijk valt er niet te zeggen of een auteur zelfs maar bestaat op je website (de tekst kan ingezonden zijn door een lid, maar kan bijvoorbeeld gecreëerd zijn door een bedrijf) oftewel, er is geen garantie dat een auteur van een ingevoerde tekst een leden profiel heeft in het systeem.\n\nDe volgende inhoudstypen ondersteunen het auteurssysteem:\n - nieuws\n - downloads\nEen associatie tussen auteurs en leden wordt ondersteund, zowel automatisch door het delen van een gemeenschappelijke naam (auteur = lidnaam) of door handmatige configuratie. Als OCF (het ingebouwde forum en ledensysteem) wordt gebruikt dan is deze koppeling het sterkst als een link naar een lidgeassocieerd auteurs profiel (als dat bestaat) aanwezig is op het genoemde profielscherm.
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Bekijk mijn schrijversprofiel
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Bewerk mijn schrijversprofiel
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Auteur beheer
Translated by Chris Graham on 2009-06-03
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Voeg auteurs samen
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Het numerieke ID geassocieerd met het leden account van de auteur, of de gebruikersnaam, als dat je voorkeur heeft. Wees voorzichtig om niet een verkeerde ID/gebruikersnaam in te voeren omdat dat resulteert in een loskoppeling van het juiste lid. Je mag dit veld leeg laten als je de auteur wilt linken met je eigen ledenprofiel.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-31
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Website/E-mail adres
Translated and reviewed by Turbo_boy on 2009-10-06
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
Bijvoorbeeld: <tt>http://tim.example.com/</tt> of <tt>tim@example.com</tt>.
Translated and reviewed by c.kuipers on 2010-01-02
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Bijvoorbeeld: Jongleren, cryptografie en modderworstelen.
Translated and reviewed by c.kuipers on 2010-01-02
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Definieer auteur
Translated and reviewed by Puran on 2009-12-11
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by Frits Salomons, assigned by ocPortal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chris Graham, Frits Salomons, Puran, Turbo_boy, arisos, c.kuipers.