Browsing Lithuanian translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Autoriai yra subjektai, kurie literatūriškai turi autorystę kai kuriems įrašams jūsų svetainėje. Autoriai nėra susiję su normalių narių profiliais. Netgi nėra garantijos, kad kažkokio įrašo autorius ketintų tapti svetainės nariu.\n\n Šie turiniai palaiko autorystę:\n - naujienos\n - parsisiuntimai\n Ryšys tarp autoriaus ir nario yra palaikomas arba per bendrą vardą(autorius = nario vardas) ar rankinio konfigūravimo būdu. Jei OCF(įdiegtas forumas ir narių sistema) yra naudojamas, tada ryšys yra stipresnis nes autoriaus profilis(jei toks yra) įdėtas į nario profilį kaip nuorodą.
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Pasižiūrėti mano autoriaus profilį
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Redaguoti mano autoriaus profilį
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Autoriaus valdymas
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Susieti autorius
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Skaitmeninis ID susietas su autoriaus narystę arba nario vardas jei jums patogiau. Atsargiai, nesuveskit klaidingo ID/nario vardo, nes autorius bus nesusietas su teisingu nariu. Galit palikti šį lauką tuščia jei autorius bus susietas su jumis.
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Web/el.pašto adresas
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
Pavyzdžiui: <tt>http://tim.example.com/</tt> ar <tt>tim@example.com</tt>.
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Pavyzdžiui: Žongliravimas, kriptografija, imtynės purve.
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Aprašyti autorių
Translated by Igr on 2009-06-08
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Igr.