Browsing Estonian translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Autorid on isikud, kes on sõna otseses mõttes autoriks mõnele kandele teie veebilehel. Autorid erinevad tavaliikmete kontodest, tegelikult ei saa öelda, et kande autor isegi saidil nähtav on (see võib olla liikme poolt sisestatud, kuid nt. ettevõtte poolt omandatud). Puudub igasugune garantii, et sissekande autor omaks liikmekontot süsteemis. \ n \ n Autorisüsteem toetab järgmisi sisutüüpe: \ n - Uudised \ n - Allalaadimised \ nAutorite ja liikmete seostamine on toetatud - automaatselt jagades ühist nime (autor = kasutajanimi) või käsitsi seadistades. Kui kasutatakse OCF-d (sisseehitatud foorumi ja liikmetesüsteem), siis see seos on tugevaim, sest kasutajaga seotud autorikonto link on nähtav (kui see on olemas) antud liikme konto ekraanil.
Translated and reviewed by olavi tohver on 2011-06-21
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Vaata minu autori profiili
Translated and reviewed by lyyser on 2010-08-04
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Muuda minu autori profiili
Translated and reviewed by lyyser on 2010-08-04
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Autori haldamine
Translated and reviewed by lyyser on 2010-08-04
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Ühendada autorid
Translated and reviewed by lyyser on 2010-08-09
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Numbrilised ID-d on seotud autori kasutajakontoga, või kasutajanimega, kui nii eelistate. Olge ettevaatlik ID/kasutajanime sisestamisel, sest vale sisestus korral ei seostata autorit õige liikmekontoga. Te võite selle välja tühjaks jätta, kui soovite autori nime oma liikmekontoga siduda.
Translated and reviewed by olavi tohver on 2011-06-21
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Veebilehe/E-maili aadress
Translated and reviewed by Timo Tambet on 2012-12-30
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
Näiteks: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
Translated and reviewed by olavi tohver on 2011-03-27
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Näiteks: žongleerimine, krüptograafia ja mudamaadlus.
Translated and reviewed by Timo Tambet on 2012-12-30
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
Määrake autor
Translated and reviewed by lyyser on 2010-08-04
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Timo Tambet, lyyser, olavi tohver.