Translations by Giedrius Slavinskas - inovera.lt

Giedrius Slavinskas - inovera.lt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
1.
Assets in draft and open states
2013-10-10
Ilgalaikio turto juodraščiai bei vykdomi
2.
Ending date
2013-10-10
Pabaigos data
3.
Residual Value
2013-10-10
Likutinė vertė
4.
Depr. Expense Account
2013-10-10
Nusidėv. sąnaudų sąskaita
5.
Group By...
2013-10-10
Grupuoti pagal...
6.
Gross Amount
2013-10-10
Įsigijimo kaina
7.
Asset
2013-10-10
Ilg. turtas
8.
Indicates that the first depreciation entry for this asset have to be done from the purchase date instead of the first January
2013-10-10
Skaičiuoti nusidėvėjimą nuo pirkimo datos, o ne nuo finansinių metų pradžios
9.
Linear
2013-10-10
Tiesinis
10.
Company
2013-10-10
Įmonė
11.
Modify
2013-10-10
Pakeisti
12.
Running
2013-10-10
Veikiantis
13.
Set to Draft
2013-10-10
Nustatyti kaip juodraštį
14.
Assets Analysis
2013-10-10
Ilagalaikio turto analizė
15.
Reason
2013-10-10
Priežastis
16.
Degressive Factor
2013-10-10
Nusidėvėjimo procentas
17.
Asset Categories
2013-10-10
Ilgalaikio turto kategorijos
18.
Entries
2013-10-10
Įrašai
19.
Depreciation Lines
2013-10-10
Nusidėvėjimo eilutės
20.
It is the amount you plan to have that you cannot depreciate.
2013-10-10
Tai suma iki kurios gali būti nudėvėtas ilgalaikis turtas.
21.
The amount of time between two depreciations, in months
2013-10-10
Laikotarpis mėnesiais tarp dviejų nusidėvėjimų
22.
Depreciation Date
2013-10-10
Nusidėvėjimo data
24.
Posted Amount
2013-10-10
Užregistruota suma
25.
Assets
2013-10-10
Ilgalaikis turtas
26.
Depreciation Account
2013-10-10
Nusidėvėjimo sąskaita
27.
Notes
2013-10-10
Pastabos
28.
Depreciation Entry
2013-10-10
Operacija
29.
Error!
2013-10-10
Klaida!
30.
# of Depreciation Lines
2013-10-10
# nusidėvėjimo įrašų
31.
Number of Months in a Period
2013-10-10
Mėnesių skaičius per periodą
32.
Assets in draft state
2013-10-10
Ilgalaikio turto juodraščiai
33.
Ending Date
2013-10-10
Pabaigos data
34.
Reference
2013-10-10
Numeris
35.
Account Asset
2013-10-10
Ilgalaikio turto sąskaita
36.
Compute Assets
2013-10-10
Skaičiuoti nusidėvėjimą
37.
Period Length
2013-10-10
Periodo ilgis
38.
Draft
2013-10-10
Juodraštis
39.
Date of asset purchase
2013-10-10
Ilgalaikio turto pirkimo data
40.
Change Duration
2013-10-10
Keisti laikotarpį
41.
The number of depreciations needed to depreciate your asset
2013-10-10
Nusidėvėjimų skaičius per kuriuos nudėvimas ilgalaikis turtas
42.
Analytic Information
2013-10-10
Analitinė informacija
43.
Analytic account
2013-10-10
Analitinė sąskaita
44.
Computation Method
2013-10-10
Skaičiavimo metodas
46.
Next Period Depreciation
2013-10-10
Likutinė vertė
48.
Modify Asset
2013-10-10
Pakeisti ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį
49.
Salvage Value
2013-10-10
Likvidacinė kaina
50.
Asset Category
2013-10-10
Ilgalaikio turto kategorija
51.
Assets in closed state
2013-10-10
Uždarytos ilgalaikio turto kortelės
52.
Parent Asset
2013-10-10
Tėvinis ilgalaikis turtas
53.
Asset history
2013-10-10
Ilgalaikio turto istorija