Translations by John Michael Baterna

John Michael Baterna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
~
Unable to connect to AMQP server after %d tries. Shutting down.
2011-02-17
Hindi maka-konekta sa AMQP server pagkatapos ng %d ulit. Isasara na ang sistema.
~
Failed to fetch message from queue
2011-02-17
Hindi nai-abot ang mensahe buhat sa queue
6.
Should we use a CA for each project?
2011-02-17
Kailangan bang gumamit ng CA bawat proyekto?
10.
Unexpected error while running command.
2011-02-17
Merong hindi-inaasahang pagkakamali habang tumatakbo ang command.
790.
received %s
2011-02-17
natanggap %s
791.
no method for message: %s
2011-02-17
walang paraan para sa mensahe: %s
792.
No method for message: %s
2011-02-17
Walang paraan para sa mensahe: %s
802.
Reconnected to queue
2011-02-17
Muling kumonekta sa queue