Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
615 of 1329 results
6.
Cannot find %(option1)s or %(option2)s, please install either one.
Nie znaleziono %(option1)s lub %(option2)s, proszę zainstalować jedno z nich.
Translated by Mat on 2021-01-08
Located in nicotine:82 pynicotine/shares.py:57
7.
Can not find Nicotine+ modules.
Perhaps they're installed in a directory which is not
in an interpreter's module search path.
(there could be a version mismatch between
what version of python was used to build the Nicotine
binary package and what you try to run Nicotine+ with).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nie można znaleźć modułów Nicotine+.
Prawdopodobnie są zainstalowane w katalogu,
który nie zawiera się w module ścieżki wyszukiwania
interpretera. (Może nie zgadzać się wersja Pythona
z tą użytą do zbudowania Nicotine+ i z tą, która ma
być użyta przy uruchamianiu Nicotine+).
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:89
8.
Nicotine+ version %s
Nicotine+ wersja %s
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:102
9.
Cannot find the pynicotine.utils module.
Nie znaleziono modułu pynicotine.utils.
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:105
10.
Errors occured while trying to change process name:
Zaistniałe błędy podczas próby zmiany procesu:
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:137
11.
WARNING! Rescanning shares will not work if Nicotine+ is already open. If you need to rescan
your shares this way, keep Nicotine+ closed until rescanning is done.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
UWAGA! Ponownie skanowanie udostępnionych zasobów nie będzie działać jeśli Nicotine+ jest aktualnie otwarty. Jeśli potrzebujesz ponownie przeskanować
udostępnione zasoby w ten sposób, utrzymuj Nicotine+ zamknięte do czasu zakończenia ponownego skanowania.
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:156
12.
Starting using the profiler (saving dump to %s)
Start z profilerem (zapisywanie zrzutu do %s)
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in nicotine:277
13.
Nicotine+
Nicotine+
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in files/org.nicotine_plus.Nicotine.metainfo.xml.in:8 files/org.nicotine_plus.Nicotine.desktop.in:5
14.
Graphical client for the Soulseek file sharing network
Graficzny klient sieci Soulseek
Translated by Mat on 2021-01-08
Located in files/org.nicotine_plus.Nicotine.metainfo.xml.in:9 files/org.nicotine_plus.Nicotine.desktop.in:7 pynicotine/gtkgui/ui/dialogs/about.ui:7
15.
Nicotine+ is a graphical client for the Soulseek peer-to-peer file sharing network.
Nicotine+ jest graficznym klientem sieci P2P Soulseek.
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in files/org.nicotine_plus.Nicotine.metainfo.xml.in:11 pynicotine/gtkgui/ui/dialogs/fastconfigure.ui:42
615 of 1329 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mat.