Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
514 of 1329 results
5.
Cannot import the Gtk module. Bad install of the python-gobject module?
Nie można zaimportować modułu Gtk. Niepoprawna instalacja modułu python-gobject?
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in nicotine:77
6.
Cannot find %(option1)s or %(option2)s, please install either one.
Nie znaleziono %(option1)s lub %(option2)s, proszę zainstalować jedno z nich.
Translated by Mat on 2021-01-08
Located in nicotine:82 pynicotine/shares.py:57
7.
Can not find Nicotine+ modules.
Perhaps they're installed in a directory which is not
in an interpreter's module search path.
(there could be a version mismatch between
what version of python was used to build the Nicotine
binary package and what you try to run Nicotine+ with).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nie można znaleźć modułów Nicotine+.
Prawdopodobnie są zainstalowane w katalogu,
który nie zawiera się w module ścieżki wyszukiwania
interpretera. (Może nie zgadzać się wersja Pythona
z tą użytą do zbudowania Nicotine+ i z tą, która ma
być użyta przy uruchamianiu Nicotine+).
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:89
8.
Nicotine+ version %s
Nicotine+ wersja %s
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:102
9.
Cannot find the pynicotine.utils module.
Nie znaleziono modułu pynicotine.utils.
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:105
10.
Errors occured while trying to change process name:
Zaistniałe błędy podczas próby zmiany procesu:
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:137
11.
WARNING! Rescanning shares will not work if Nicotine+ is already open. If you need to rescan
your shares this way, keep Nicotine+ closed until rescanning is done.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
UWAGA! Ponownie skanowanie udostępnionych zasobów nie będzie działać jeśli Nicotine+ jest aktualnie otwarty. Jeśli potrzebujesz ponownie przeskanować
udostępnione zasoby w ten sposób, utrzymuj Nicotine+ zamknięte do czasu zakończenia ponownego skanowania.
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:156
12.
Starting using the profiler (saving dump to %s)
Start z profilerem (zapisywanie zrzutu do %s)
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in nicotine:277
13.
Nicotine+
Nicotine+
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in files/org.nicotine_plus.Nicotine.metainfo.xml.in:8 files/org.nicotine_plus.Nicotine.desktop.in:5
14.
Graphical client for the Soulseek file sharing network
Graficzny klient sieci Soulseek
Translated by Mat on 2021-01-08
Located in files/org.nicotine_plus.Nicotine.metainfo.xml.in:9 files/org.nicotine_plus.Nicotine.desktop.in:7 pynicotine/gtkgui/ui/dialogs/about.ui:7
514 of 1329 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mat.