Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 1329 results
1.
Nicotine+ is a Soulseek client.
Usage: nicotine [OPTION]...
-c file, --config=file Use non-default configuration file
-p dir, --plugins=dir Use non-default directory for plugins
-t, --enable-trayicon Enable the tray icon
-d, --disable-trayicon Disable the tray icon
-h, --help Show help and exit
-s, --hidden Start the program hidden so only the tray icon is shown
-b ip, --bindip=ip Bind sockets to the given IP (useful for VPN)
-l port, --port=port Listen on the given port. Overrides the portrange configuration
-v, --version Display version and exit
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nicotine+ to klient sieci Soulseek.
Użytkowanie: nicotine [OPCJA]...
-c plik, --config=plik Użyj niedomyślnego pliku konfiguracyjnego
-p katalog, -plugins=katalog Użyj niedomyślnego katalogu dla wtyczek
-t, --enable-trayicon Włącz ikonę w zasobniku
-d, --disable-trayicon Wyłącz ikonę w zasobniku
-h, --help Pokaż pomoc i wyjdź
-s, --hidden Uruchom program zminimalizowany do zasobnika
-b IP, --bindip=ip Nasłuchuj na konkretnym IP (przydatne w przypadku VPN-a)
-l port, --port=port Nasłuchuj na konkretnym porcie. Nadpisuje konfiguracje zakresu portów
-v, --version Pokaż wersję programu i wyjdź
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:38
2.
You're using an unsupported version of Python (%s).
You should install Python 3.5 or newer.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Używasz niewspieranej wersji Pythona (%s).
Wymagana wersja, to Python 3.5 lub nowsza.
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:59
3.
Cannot find %s, please install it.
Nie znaleziono %s, zainstaluj je.
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in nicotine:66
4.
You're using an unsupported version of GTK (%s).
You should install GTK 3.0 or newer.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Używasz niewspieranej wersji GTK (%s).
Wymagana wersja, to GTK 3.0 lub nowsza.
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:71
5.
Cannot import the Gtk module. Bad install of the python-gobject module?
Nie można zaimportować modułu Gtk. Niepoprawna instalacja modułu python-gobject?
Translated by Mat on 2020-11-20
Located in nicotine:77
6.
Cannot find %(option1)s or %(option2)s, please install either one.
Nie znaleziono %(option1)s lub %(option2)s, proszę zainstalować jedno z nich.
Translated by Mat on 2021-01-08
Located in nicotine:82 pynicotine/shares.py:57
7.
Can not find Nicotine+ modules.
Perhaps they're installed in a directory which is not
in an interpreter's module search path.
(there could be a version mismatch between
what version of python was used to build the Nicotine
binary package and what you try to run Nicotine+ with).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nie można znaleźć modułów Nicotine+.
Prawdopodobnie są zainstalowane w katalogu,
który nie zawiera się w module ścieżki wyszukiwania
interpretera. (Może nie zgadzać się wersja Pythona
z tą użytą do zbudowania Nicotine+ i z tą, która ma
być użyta przy uruchamianiu Nicotine+).
Translated by Mat on 2021-03-20
Located in nicotine:89
8.
Nicotine+ version %s
Nicotine+ wersja %s
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:102
9.
Cannot find the pynicotine.utils module.
Nie znaleziono modułu pynicotine.utils.
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:105
10.
Errors occured while trying to change process name:
Zaistniałe błędy podczas próby zmiany procesu:
Translated by Mat on 2020-09-02
Located in nicotine:137
110 of 1329 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mat.