Browsing Slovak translation

110 of 29 results
1.
Ogdilla
Ogdilla
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
2.
Quater made Ogdilla as a kind of test-subject. He gave Ogdilla a crown, although he did not have a head to set the crown on.Ogdilla is a mass of blue gas that is barely self-aware. It is said that Ogdilla is the spirit of adventure since on the day he was made,he left Quater's homeland traveling in a straight line without stopping...He has picked up many particles from space, which havemade a happy home for themselves on Ogdilla's back.
Quater spravil Ogdilu ako testovaciu bytosť. Dal Ogdillovi korunu aj keď nemal hlavu. Ogdilla je veľký modrý plyn ktorý si seba len málo uvedomuje. Hovorí sa že Ogdilla má dobrodružného ducha a keď ho Quater spravil, hneď letel od neho preč nevedno kam... Qater zobral veľa čiastočiek z vesmíru a spravil pre Ogdilla domov keď sa ku nemu vráti.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
3.
Ogdilla is now one million times the size he was when Quater made him, and his inhabitants include the Specks of Rilonate.
Ogdilla je teraz milión ráz väčší než keď ju Quater vyrobil. Na jej povrchu žijú Škvrny z Rilonate.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
4.
The Specks of Rilonate were in constant conflict with the Specks of Rod. The Specks of Rod cultivated food on Ogdilla's back usingtheir own spit. The Specks of Rilonate had no spit, but occupied most of the surface of Ogdilla. The Specks of Rilonate were disgusted byall the spitting that the Specks of Rod did, and they did not like stepping in it either.
Škvrny z Rilonate stále bojujú zo Škvnami z Rod. Škvrny z Rod si totiž vedia dopestovať na Ogdilinom chrbte jedlo pomocou vlastných slín. Škvrny z Rilonate nemajú sliny, ale zaberajú väčšinu Ogdilly. Škvrny z Rilonate boli znechutený tým že Škvrny z Rod vedia pľuvať a oni ich v tom nemôžu napodobniť.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
5.
The strife between the Specks of Rilonate and the Specks of Rod carried on for centuries. The conflict was never physically violent,but there was much whining, taunting, heated sneering, upheavals, and so on. This period is known as the Oobla Senchter Hakkt, or: theThree Millennia of Conflict, although it was really more like two and a half. During the Oobla Senchter Hakkt, an incident happened that atonce made all the Specks forget their animosity, and at the same time exacerbated the conflict even more.
Spor medzi Škvrnami z Rilonate a Škvrnami z Rod trvá už celé storočia. Nikdy nebol taký že by Škvrny bojovali ale zato sa navzájom urážali a vysmievali. Toto obdobie sa nazvalo "Oobla Senchter Hakkt" čiže tri tisícročia konfliktov, aj keď to v skutočnosti bolo iba dva a pol roka. Raz cez "Oobla Senchter Hakkt" sa stalo že všetky Škvrny zabudli na konflikt ale potom sa rozhorel ešte väčšmi. Bolo to takto.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
6.
In the eighth month on the twentyseventh day, during the eleventh year of the first century of the second millennium of the Oobla SenchterHakkt, the Specks of Rilonate woke up to find a strange being of gigantic size asleep in Screnchy Park. There was a pond by his head where hehad drooled while he slept. A crowd of Specks gathered around the titan as the morning hours went by. The larger the crowd grew, the morethe Specks talked among themselves. The hubbub finally became so loud that the giant awoke and sat up. The giant showed his great teeth andgrowled at them from deep within his huge body. The Specks fed him for fear of being eaten alive. The giant could easily have thrown three orfour of them into his mouth at once. He was very bizzare looking, even for a giant; he was like nothing they had ever seen before. His head hada ring of flesh on it that started almost at the very top then looped down and joined the head again at the jaw. Three Specks, one on top of theother, could have stood up inside the ring. He had huge lips with which he covered his enormous teeth, while the Specks had no lips at all. Abovethe lips, almost to the top of the face, were two ballshaped things that had one dot within each of them. The giant seemed to use them to observethings, since the dots moved and pointed at whoever was speaking to him. His torso was short for his size, while his legs were extremely long. Outof his chest stuck three spiked horns.
V ôsmom mesiaci, dvadsiateho siedmeho dňa, roku dvetisícstojedenásť z Oobla Senchter Hakkt, Škvrny z Rilonate našli v parku Obra. Hlavu mal v ich rybníku a spal. O chvíľu sa okolo neho zhromaždil celý dav Škvŕn z Rilonate. Šepkali si stále hlasnejšie a hlasnejšie až sa napokon Obor zobudil, posadil sa a zívol. Škvrny z Rilonate uvideli jeho veľké zubiská a naľakali sa že ich chce zjesť. Obor by si dal do úst poľahky aj tri škvrny. Škvrny si mysleli že vyzerá veľmi divne. Hlavu mal celú guľatú a nad ňou krúžok, ústa veľké ako tri škvrny, mal pery(škvrny nemali žiadne pery), a nad nimi dve veľké guľaté veci ktorými sa zdalo že ich pozoruje lebo keď hovoril tak sa otočili na toho na koho hovoril. Jeho trup bol krátky a nohy mal dlhokánske a z hrude mu vytŕčali tri hroty.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
7.
For days upon end the Specks tried to speak to the giant to find out if he was friend or foe, to no avail. His form of speech sounded toolow-down, deep and loud; it reminded them too much of the rumbling growl that came from deep within his body. The Specks did not not like it andthey did not understand it. They could not even tell where one syllable ended and the next began; and comprehending sentences was totally impossible.To avoid hearing him speak, the Specks fed him constantly. The Specks of Rilonate did not keep a guard posted where the giant was staying; theycould never have overpowered him. In any case, the giant never treatened them. King Rilonate had in mind to win over the giant's confidence so thathe might be employed to stomp on the Specks of Rod. King Rilonate often went to Screnchy Park to speak to the giant. He wanted to impress the giant, so he had the best acrobats from the Rilonate Circus come visit him. The king commanded the unicyclist to do loop-the-loops inside the ring on the giant's head, while a high-diver did trick dives off his huge lips into a barrel of water at the giant's feet. During these demonstrations of thecircus performers' expertise, the giant did nothing but stand still and smile. Even while there were trapeze artists swinging from the three spikesthat stuck out from his chest, the giant stood like a stone sculpture with a silly grin on his face. King Rilonate redoubled his efforts to continueto try to communicate with the giant once he saw that the giant would not harm the circus performers as they climbed and swung upon his body.
Škvrny sa snažili z Obrom dorozumieť aby zistili či je priateľ alebo nepriateľ, ale nešlo to. Obor totiž hovoril veľmi hlbokým hlasom a úbohé škvrny nevedeli ani kedy skončil slovo. Tak ku nemu postavili stráž. Ale Obor ich nikdy nenapadol. Každý deň do parku za Obrom prichádzal kráľ škvŕn z Rilonate a snažil sa s ním dorozumieť. Aby naňho zapôsobil, zavolal si akrobatov z Rilonate cirkusu. Jeden artista krúžil v Obrovom krúžku, iný sa ponoril do suda z vodou, ale Obor sa stále iba usmieval. Nič nespravil ani keď sa artisti zavesili na jeho hroty. Kráľ zdvojnásobil úsilie dorozumieť sa s Obrom.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
8.
Day after day, the king came out to where the giant was to try again to communicate his desire for the giant to walk over and stomp on the Specks of Rod.The giant smiled a lot at the king; he nodded his head when the king nodded his head; he shook his head when the king shook his head. When King Rilonateslapped his own forehead, the giant slapped his own forehead. When the king mimed walking, and pointed in the direction of the Kingdom of Rod, the giantstood up and did a dance. King Rilonate was furious! While the giant was still dancing, the king ordered all the Specks of Rilonate to throw things at him.Since they were feeding the giant all the time, the only stuff they had at hand was food, so they threw that at him.
Chcel totiž aby Obor išiel a rozdupal škvrny z Rod. Deň čo deň sa s ním snažil dorozumieť, ale stále mu to nešlo. Obor sa iba usmieval. Keď kráľ potriasol hlavou, aj Obor potriasol hlavou, keď kráľ prikývol, aj Obor prikývol, keď si dal kráľ facku, aj Obor si dal facku. Keď kráľ kúsok prešiel a ukázal smerom na Kráľovstvo škvŕn z Rod, Obor vstal a rezko si zakrepčil. Kráľ Rilonate sa príšerne nazúril! Keď ešte Obor tancoval tak nariadil aby doňho všetky škvrny niečo hodili. Keďže škvrny Obra kŕmili, nemali po ruke nič iné iba jedlo. Tak ho teda zobrali a začali hádzať na Obra.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
9.
The giant tried to eat as much of the food thrown at him as possible, but he could not keep up with the furious pace with which the Specks were throwingit at him. He turned and walked away from them and headed in the direction of the Kingdom of Rod. Since the Specks of Rilonate had thrown so much food at thegiant, no matter where he turned he stepped into it. With each step, more and more food gunked-up on the bottom of his feet. The Specks of Rilonate cheered andclapped and jumped up and down when the giant continued in the direction of Rod! The giant turned back to look at the Specks, so they stopped their cheeringand got ready to throw more food. But the giant did not come back; he continued on the way he was headed, toward the Kingdom of Rod.
Obor sa snažil skonzumovať všetko čo mu hodili, ale škvrny hádzali viac jedla než mohol Obor zjesť. Zdvihol sa teda a začal kráčať preč, akurát smerom ku kráľovstvu Škvŕn z Rod. Škvrny z Rilonate zjačali radosťou a hádzali doňho ešte viacej jedla takže Obor mal nohy už celé polepené. Obor sa na ich ryk obrátil a pozrel na nich. Všetky škvrny zdúpneli lebo si mysleli že ich teraz rozpučí. Ale Obor sa obrátil a odišiel smerom na kráľovstvo Škvŕn z Rod.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
10.
So the Specks of Rilonate had a great celebration! They hoped that as soon as the giant arrived in the Kingdom of Rod, he would smooshthe Specks of Rod who were such a bother to the Kingdom of Rilonate. King Rilonate gave a rousing speech:
Škvrny z Rilonate si hneď spravili veľkú oslavu! Mysleli si že Obor rozmliaždi všetky Škvrny z Rod na kašu. Kráľ Rilonate predniesol reč:
Translated and reviewed by Vendelín Slezák
110 of 29 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vendelín Slezák.