Translations by Tomáš Coufal

Tomáš Coufal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
238.
Shape of the terminal cursor: 0=bloc, 1=vertical bar, 2=underline.
2011-01-10
Tvar kurzoru: 0 = blokový, 1 = svislá čára, 2 = podtržení
290.
Whether the navigation window should be maximized by default.
2011-01-10
Navigační okno bude ve výchozím stavu maximalizované.
291.
Whether the navigation window should be maximized.
2011-01-10
Navigační okno bude maximalizované.
301.
activate/disable clutter view
2011-01-10
povolit nebo zakázat Clutter view
363.
Trashed On
2011-01-10
Vyhozeno do koše
364.
Date when file was moved to the Trash
2011-01-10
Datum, kdy byl soubor přesunut do koše.
366.
Original location of file before moved to the Trash
2011-01-10
Původní umístění souboru, než byl přesunut do koše.
387.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2011-01-10
Pokud při slučování bude kterýkoliv ze souborů ve složce v konfliktu s kopírovanými soubory, budete před jeho nahrazením dotázáni na potvrzení.
388.
An older folder with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Starší složka se stejným názvem již existuje v „%s“.
389.
A newer folder with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Novější složka se stejným názvem již existuje v „%s“.
390.
Another folder with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Jiná složka se stejným názvem již existuje v „%s“.
391.
Replacing it will remove all files in the folder.
2011-01-10
Nahrazením se odstraní všechny soubory ve složce.
393.
A folder with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Složka se stejným názvem již existuje v „%s“.
395.
Replacing it will overwrite its content.
2011-01-10
Při nahrazení se přepíše obsah.
396.
An older file with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Starší soubor se stejným názvem již existuje v „%s“.
397.
A newer file with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Novější soubor se stejným názvem již existuje v „%s“.
398.
Another file with the same name already exists in "%s".
2011-01-10
Jiný soubor se stejným názvem již existuje v „%s“.
405.
_Select a new name for the destination
2011-01-10
Vybrat nový název pro _cíl
406.
Apply this action to all files
2011-01-10
Použít na všechny soubory
710.
No other applications are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2011-01-10
Žádné jiné aplikace k zobrazení tohoto souboru nejsou k dispozici. Pokud zkopírujete tento soubor na svůj počítač, budete ho možná moci otevřít.
711.
No other actions are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2011-01-10
Žádné jiné akce k zobrazení tohoto souboru nejsou k dispozici. Pokud zkopírujete tento soubor na svůj počítač, budete ho možná moci otevřít.
982.
by T_rash Time
2011-01-10
podle času vy_hození
1005.
By T_rash Time
2011-01-10
Podle času vy_hození
1195.
Enable rgba transparency
2011-01-10
Povolit RGBA průhlednost
1303.
Sa_me Location as Other Pane
2011-01-10
Stejné u_místění jako v druhém panelu
1317.
S_how Search
2011-01-10
Zobrazit _hledání