Translations by LinTest

LinTest has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 443 results
1.
book
books
2010-06-20
книга
книги
книг
3.
Select all
2010-06-20
Виділити всі
4.
Undo selection
2010-06-20
Відмінити виділення
6.
About
2010-06-20
Про програму…
7.
Surname
2010-06-20
Прізвище
8.
Name
2010-06-20
Ім'я
9.
Middle-Name
2010-06-20
По батькові
10.
Add author
2010-06-20
Додати автора
11.
Change author
2010-06-20
Змінити автора
12.
"Surname" field is empty
2010-06-20
Не заповнене прізвище автора
13.
Autor with same details aleready exists
2010-06-20
Автор з такими реквізитами вже існує
14.
Merge authors?
2010-06-20
Об'єднати авторів?
15.
Replace
2010-06-20
Замінити
16.
Find
2010-06-20
Знайти
17.
Author
2010-06-20
Автор
18.
Num.
2010-06-20
Кілк.
19.
Author not selected by replacement.
2010-06-20
Не обраний автор для заміни.
20.
Replace author
2010-06-20
Замінити автора
21.
Delete author
2010-06-20
Видалити автора
22.
and all of author's books (%d pcs.)?
2010-06-20
і всі його книги в кількості %d шт.?
23.
Removing
2010-06-20
Видалення
24.
Columns
2010-06-20
Колонки
25.
Move field up
2010-08-21
Пересунути поле вгору
26.
Up
2010-06-20
Вгору
27.
Down
2010-06-20
Вниз
28.
Move field down
2010-08-21
Пересунути поле вниз
29.
Column
2010-08-21
Колонка
32.
File name
2010-06-20
Найменування файлу
42.
Append
2010-06-20
Додати
43.
Modify
2010-06-20
Змінити
44.
Delete
2010-06-20
Видалити
45.
Extension
2010-06-20
Тип
46.
Program
2010-06-20
Програма
47.
Input new filetype
2010-06-20
Введіть новий тип файлу
48.
Settings
2010-06-20
Настройки
49.
Select the application to view files
2010-06-20
Виберіть програму для перегляду файлів
50.
Delete file type
2010-06-20
Видалити тип файлу
54.
Library name:
2010-06-20
Найменування бібліотеки:
55.
Library folder:
2010-06-20
Розміщення файлів:
56.
Short description:
2010-06-20
Короткий опис:
57.
Host name:
2010-06-20
Веб-сайт:
59.
User name:
2010-06-20
Ім'я користувача:
60.
Password:
2010-06-20
Пароль:
61.
Library options
2010-06-20
Параметри бібліотеки
62.
General
2010-06-20
Основні
63.
Network
2010-06-20
Інтернет
64.
File types
2010-06-20
Типи файлів
66.
Select folder
2010-06-20
Виберіть каталог
67.
can't delete file %s
2010-06-20
Не вдалось видалити файл %s
68.
Cancel
2010-06-20
Відміна