Translations by LinTest

LinTest has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 400 results
1.
book
books
2010-06-20
kniha
knihy
knih
3.
Select all
2010-06-20
Označit vše
4.
Undo selection
2010-06-20
Zrušit označení
6.
About
2010-06-20
O programu...
7.
Surname
2010-06-20
Příjmení
8.
Name
2010-06-20
Jméno
9.
Middle-Name
2010-06-20
Druhé jméno
10.
Add author
2010-06-20
Přidat autora
11.
Change author
2010-06-20
Změnit autora
12.
"Surname" field is empty
2010-06-20
Není vyplněno příjmení autora
14.
Merge authors?
2010-06-20
Sloučit autory?
15.
Replace
2010-06-20
Nahradit
16.
Find
2010-06-20
Hledat
17.
Author
2010-06-20
Autor
18.
Num.
2010-06-20
Počet
19.
Author not selected by replacement.
2010-06-20
Není vybraný autor pro nahrazení.
20.
Replace author
2010-06-20
Nahradit autora
21.
Delete author
2010-06-20
Odstranit autora
22.
and all of author's books (%d pcs.)?
2010-06-20
a všechny jeho knihy (%d ks)?
23.
Removing
2010-06-20
Vyjmout
24.
Columns
2010-06-20
Sloupce
26.
Up
2010-06-20
Nahoru
27.
Down
2010-06-20
Dolů
32.
File name
2010-06-20
Název souboru
42.
Append
2010-06-20
Přidat
43.
Modify
2010-06-20
Změnit
44.
Delete
2010-06-20
Odstranit
45.
Extension
2010-06-20
Typ
46.
Program
2010-06-20
Otevřít v programu
47.
Input new filetype
2010-06-20
Vložte nový typ souboru
48.
Settings
2010-06-20
Nastavení
49.
Select the application to view files
2010-06-20
Zvolte aplikaci pro otevírání tohoto typu souboru
54.
Library name:
2010-06-20
Jméno databáze:
55.
Library folder:
2010-06-20
Výchozí adresář s knihami:
56.
Short description:
2010-06-20
Krátký popis:
57.
Host name:
2010-06-20
Internetová adresa:
59.
User name:
2010-06-20
Uživatelské jméno:
60.
Password:
2010-06-20
Heslo:
61.
Library options
2010-06-20
Parametry databáze
62.
General
2010-06-20
Obecné
63.
Network
2010-06-20
Internet
64.
File types
2010-06-20
Typy souborů
66.
Select folder
2010-06-20
Vyberte adresář
76.
File name:
2010-06-20
Jméno souboru:
80.
Open (or create) collection
2010-06-20
Otevřít (vytvořit) databázi
81.
Enter collection filename
2010-06-20
Zadejte jméno souboru databáze
82.
Database file (*.db)|*.db|All files (*.*)|*.*
2010-06-20
Soubor databáze (*.db)|*.db|Všechny soubory (*.*)|*.*
84.
Select folder to recursive import
2010-06-20
Zvolte výchozí adresář pro import knih do databáze
85.
Add folder
2010-06-20
Import adresářů
86.
Export to external storage
2010-06-20
Export do adresáře