Browsing Slovak translation

65 of 99 results
65.
<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>
<i>Poznámka: Novšie verzie balíkov môžu mať iné závislosti. Ak aktualizácia potrebuje inštaláciu alebo odstránenie iného balíku, tento ostane zachovaný a nebude aktualizovaný. Ak aj napriek tomu zvolíte túto možnosť, balík bude aktualizovaný a všetky nové závislosti sa vyriešia. Keďže toto môže mať za následok inštaláciu nových balíkov alebo odstránenie niektorých súčasných, mali by ste túto možnosť používať len ak ste skúsený v používaní APT.</i>
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../data/glade/main.glade.h:6
65 of 99 results

This translation is managed by helix84, assigned by The Translation Project group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.