Browsing Slovak translation

6372 of 99 results
63.
<b>Trusted software providers</b>
<b>Dôveryhodní poskytovatelia softvéru</b>
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../data/glade/main.glade.h:4
64.
<b>moonUpdate</b>
<b>moonUpdate</b>
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../data/glade/main.glade.h:5
65.
<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>
<i>Poznámka: Novšie verzie balíkov môžu mať iné závislosti. Ak aktualizácia potrebuje inštaláciu alebo odstránenie iného balíku, tento ostane zachovaný a nebude aktualizovaný. Ak aj napriek tomu zvolíte túto možnosť, balík bude aktualizovaný a všetky nové závislosti sa vyriešia. Keďže toto môže mať za následok inštaláciu nových balíkov alebo odstránenie niektorých súčasných, mali by ste túto možnosť používať len ak ste skúsený v používaní APT.</i>
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../data/glade/main.glade.h:6
66.
Add CD-ROM...
Pridať CD-ROM...
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:7
67.
Add...
Pridať...
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:8
68.
Authentication
Autentifikácia
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:9
69.
Chec_k for updates:
S_kontrolovať aktualizácie:
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:10
70.
Download from:
Stiahnuť z:
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:11
71.
Edit...
Upraviť...
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:12
72.
Import the public key from a trusted software provider
Importovať verejný kľúč dôveryhodného poskytovateľa softvéru
Translated and reviewed by Marcel on 2010-09-16
Located in ../data/glade/main.glade.h:13
6372 of 99 results

This translation is managed by helix84, assigned by The Translation Project group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marcel, MerlinSVK.