Browsing Slovak translation

2938 of 99 results
29.
Reload
Obnoviť
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:730
30.
<b><big>The information about available software is out-of-date</big></b>

To install software and updates from newly added or changed sources, you have to reload the information about available software.

You need a working internet connection to continue.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Informácie o dostupných programoch sú neaktuálne</big></b>

Aby ste mohli nainštalovať softvér a aktualizácie z nových, alebo pozmenených zdrojov musíte znovunačítať informácie o dostupnom softvéri.

Potrebujete na to funkčné internetové pripojenie.
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:732 ../data/glade/dialogs.glade.h:4
31.
CD Error
Chyba CD
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:762
32.
<big><b>Error scanning the CD</b></big>

%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<big><b>Chyba pri načítavaní CD</b></big>

%s
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:763
33.
CD Name
Názov CD
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:51
34.
Please enter a name for the disc
Prosím, zadajte názov disku
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:51 ../softwareproperties/gtk/CdromProgress.py:58
35.
Insert Disk
Vložte disk
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:55
36.
Please insert a disk in the drive:
Prosím, vložte disk do mechaniky:
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:55 ../softwareproperties/gtk/CdromProgress.py:74
37.
Binary
Binárny
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/DialogEdit.py:40
38.
Source code
Zdrojový kód
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/DialogEdit.py:41 ../data/glade/main.glade.h:19
2938 of 99 results

This translation is managed by helix84, assigned by The Translation Project group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marcel, MerlinSVK.