Browsing Slovak translation

110 of 99 results
1.
Configure the sources for installable software and updates
Nastaviť zdroje pre inštalovateľný softvér a aktualizácie
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:1 ../data/software-properties-kde.desktop.in.h:1
2.
Software Sources
Zdroje softvéru
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:2 ../data/software-properties-kde.desktop.in.h:2 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:499 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:519 ../data/glade/main.glade.h:18
3.
You need to be root to run this program
Aby ste mohli spustiť tento program musíte mať administrátorské práva
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../software-properties-gtk:82
4.
Error: must run as root
Chyba: je potrebné spúšťať s oprávnením používateľa root
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../add-apt-repository:18
5.
Error: need a repository as argument
Chyba: ako argument sa vyžaduje zdroj softvéru
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../add-apt-repository:22
6.
Error: '%s' invalid
Chyba: '%s' nie je platné
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2011-05-25
Located in ../add-apt-repository:31
7.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.

The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Na zlepšenie kvality Ubuntu sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Ubuntu sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na zlepšenie podpory populárnych aplikácií a na zoradenie aplikácií vo výsledkoch vyhľadávaní.</i>
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/distro.py:28
8.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project.

The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Na zlepšenie kvality projektu Debian sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Debian sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na optimalizáciu rozloženia balíkov na inštalačných CD.</i>
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/distro.py:37
9.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
Poslať distribučnému projektu zoznam nainštalovaného softvéru a ako často bol používaný.
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/distro.py:44
10.
Mirror
Zrkadlo
Translated and reviewed by Marcel on 2010-07-23
Located in ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:68
110 of 99 results

This translation is managed by helix84, assigned by The Translation Project group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marcel, MerlinSVK.