Translations by MerlinSVK

MerlinSVK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
1.
moonGDM
2011-05-25
moonGDM
2.
utilities to configure the GDM
2011-05-25
nástroje na správu GDM
3.
You must be root!
2011-05-25
Musíte byť root!
4.
Apply
2011-05-25
Použiť
5.
Cancel
2011-05-25
Zrušiť
6.
Please select a Wallpaper
2011-05-25
Prosím, vyberte si pozadie plochy
7.
Images File
2011-05-25
Súbor obrázkov
8.
All Files
2011-05-25
Všetky súbory
9.
OK
2011-05-25
OK
10.
Close
2011-05-25
Zatvoriť
11.
Login Screen Settings
2011-05-25
Nastavenia prihlasovacej obrazovky
12.
General
2011-05-25
Všeobecné
13.
Display user list at login
2011-05-25
Zobrazovať zoznam používateľov pri prihlasovaní
14.
Login automatically as:
2011-05-25
Prihlásiť automaticky ako:
15.
Show login screen
2011-05-25
Zobrazovať prihlasovaciu obrazovku
16.
Allow
2011-05-25
Povoliť
17.
seconds for anyone else to login first
2011-05-25
sekúnd pre prihlásenie niekoho iného
18.
Wallpaper
2011-05-25
Pozadie
19.
...
2011-05-25
...
20.
GTK theme
2011-05-25
GTK téma
21.
Select GTK theme:
2011-05-25
Vyberte GTK tému:
22.
Select Icon theme:
2011-05-25
Vyberte tému ikon:
23.
Select Metacity theme:
2011-05-25
Vyberte Metacity tému: