Translations by MerlinSVK

MerlinSVK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
10.
Maintainers: Chanrithy Thim (12rithy) E-mail: 12rithy@gmail.com Thank to: Abdullah AlSabi E-mail: saudi.unix@gmail.com Bovo Michele (aka MadnessMike) E-mail: madnessmike4ever@gmail.com
2011-05-25
Vývojári: Chanrithy Thim (12rithy) E-mail: 12rithy@gmail.com Poďakovanie: Abdullah AlSabi E-mail: saudi.unix@gmail.com Bovo Michele (aka MadnessMike) E-mail: madnessmike4ever@gmail.com
19.
Small Desktop Effects for moonOS are not Compiz-like. moonOS focuses on any kind of computer rather than 3D capable machines, so, you can run these Desktop Effects on any machine, even on a Virtual Machine.
2011-05-25
Small Desktop efekty v moonOS nie sú ako tie Compizové. moonOS sa zameriava na rôzne druhy počítačov a nie len na tie schopné 3D efektov, takže tieto efekty spustíte na ľubovoľnom, hoci aj vo virtuálnom stroji.
45.
Change GTK Finetune
2011-05-25
Zmeniť GTK Finetune
53.
Images File
2011-05-25
Súbor obrázkov
70.
Toolbar style:
2011-05-25
Štýl panelu:
73.
Enable font hinting
2011-05-25
Zapnúť vyhladzovanie písma
74.
Hinting style:
2011-05-25
Štýl vyhladzovania:
75.
hintnone
2011-05-25
žiadne
76.
hintslight
2011-05-25
jemné
77.
hintmedium
2011-05-25
stredné
78.
hintfull
2011-05-25
plné
79.
Subpixel hint style:
2011-05-25
Štýl subpixelového vyhladzovania:
86.
Themes File
2011-05-25
Súbor tém
110.
Install a new Login Sound
2011-05-25
Inštalovať nový zvuk prihlasovania
111.
Support File
2011-05-25
Súbor pomoci
112.
Delete the selected sound?
2011-05-25
Zmazať vybraný zvuk?
113.
Can't remove a system sound!
2011-05-25
Nemožno zmazať systémový zvuk!
115.
Login Sound
2011-05-25
Zvuk prihlasovania
116.
Choose a login sound would you like to use.
2011-05-25
Vyberte zvuk, ktorý chcete použiť pri prihlasovaní.