Translations by AbdulRahiem

AbdulRahiem has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
19.
Initial Balance: %s
2015-01-13
Openingsbalans: % s
40.
Enter the name of the financial institution in which the account is held.
2015-01-13
Vul de naam in van de financiële installeing, waar de rekening wordt gevoerd
43.
Enter any login/access information for the financial institution. This is not secure as anyone with access to the mmb file can access it.
2015-01-13
Vul de inlog-/toegangsgegevens voor the financiële instelling in. Dit is niet veilig, want iedereen, die de mmb kan openen, heeft toegang tot die gegevens.
48.
Open Last Opened Database
2015-01-13
Open het laatst gebruikte bestand
200.
Choose Bank Account or Term Account
2015-01-13
Kies betaalrekening of depositorekeneing
260.
Enter the amount budgeted for this category.
2015-01-13
Vul het voor deze categorie begrote bedrag in.
262.
View All Budget Categories
2015-01-13
Toon alle begrotingscategorieën
263.
View Non-Zero Budget Categories
2015-01-13
Toon begrotingscategorieën, die gegevens bevatten
295.
Organize Categories
2015-01-13
Beheercatergorieën
313.
Invalid Parent Category. Choose Root or Main Category node.
2015-01-13
Ongeldige hoofdcategorie; kies basis of hoofdcategorie.
331.
View All Transactions
2015-01-13
Toon alle transacties
353.
Conversion to Base Rate
2015-01-13
Converteer naar basiskoers
369.
Reconciled
2015-01-13
Afgestemd
448.
Export to QIF
2015-01-13
Exporteer naar QIF-bestand
481.
Specify the order of fields in the CSV file
2015-01-13
Geef de volgorde van de velden in het QIF-bestand aan
525.
Export to CSV
2015-01-13
Exporteer naar CSV
526.
Choose CSV data file to import
2015-01-13
Kies te importeren CSV-bestand
557.
&Paste Transaction
2015-01-13
&Plak transactie
567.
Mark As &Reconciled
2015-01-13
Markeer als &Afgestemd
568.
Mark As &Unreconciled
2015-01-13
Markeer als &Niet-afgestemd
570.
Mark For &Followup
2015-01-13
Markeet voor &Opvolgen
572.
as Reconciled
2015-01-13
als Afgestemd
589.
Bank Accounts
2015-01-13
Bankrekeningen
590.
Term Accounts
2015-01-13
Depositorekeningen
601.
Budget Setup
2015-01-13
Begroting opstellen
611.
Account &List (Home)
2015-01-13
Rekening &Lijst (Basis)
612.
&CSV Files...
2015-01-13
&CSV-bestanden…
613.
&QIF Files...
2015-01-13
&QIF-bestanden…
617.
&New Database Ctrl-N
2015-01-13
&Nieuw gegevensbestand Ctrl-N
619.
&Open Database Ctrl-O
2015-01-13
&Open gegevensbestand Ctrl-O
620.
Open Database
2015-01-13
Open gegevensbestand
621.
Save Database &As
2015-01-13
Sla gegevensbestand op &Als
626.
Export to HTML
2015-01-13
Naar HTML exporteren
627.
Import from any CSV file
2015-01-13
Uit een CSV-bestand importeren
628.
Import from QIF
2015-01-13
Importeer uit een QIF-bestand
634.
Show/Hide the toolbar
2015-01-13
Verberg/toon de werkbalk
649.
Budget Summary: Include &Categories
2015-01-13
Samenvatting van de begroting: &Categorieën weergeven
651.
Ignore F&uture Transactions
2015-01-13
Negeer t&oekomstige transacties
653.
Account &List
2015-01-13
Rekening & Lijst
655.
Delete Account from database
2015-01-13
Verwijder de rekening uit het gegevensbestand
665.
Relocate Categories && Payees
2015-01-13
Verplaats categorieën && begunstigden
668.
Bills && Deposits
2015-01-13
Facturen && stortingen
678.
Show the Help file
2015-01-13
Toon het hulpbestand
680.
App Start Dialog
2015-01-13
Begindialoog van de toepassing
687.
Show about dialog
2015-01-13
Toon informatievenster
696.
Show Organize Payees Dialog
2015-01-13
Naar venster beheer begunstigden
717.
Term Account views have been temporarly turned on.
2015-01-13
Weergave van depositorekening is tijdelijk ingeschakeld
720.
Initial Term Account Activation
2015-01-13
Eerste keer inschakelen van depositorekening
751.
Budget Performance
2015-01-13
Vergelijk begroting met feitelijk