Translations by Nicolás Vieites Sueiro

Nicolás Vieites Sueiro has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
1.
About
2018-05-06
Sobre
2.
License agreement
2018-05-06
Acordo de licenza
3.
Visit us on Facebook
2018-05-06
Visítanos en Facebook
4.
Visit MMEX Forum
2018-05-06
Visita o Foro de MMEX
5.
Visit MMEX Twitter
2018-05-06
Visita o Twitter de MMEX
6.
wiki page
2018-05-06
Wiki
7.
Bug reports
2018-05-06
Informe de erros
8.
Donate
2018-05-06
Doar
9.
Developers
2018-05-06
Desenvolvedores
10.
Artwork
2018-05-06
Deseño gráfico
11.
Sponsors
2018-05-06
Patrocinadores
12.
License
2018-05-06
Licenza
13.
&OK
2018-05-06
OK
14.
New Account
2018-05-06
Nova conta
15.
Edit Account
2018-05-06
Editar conta
16.
Account Name:
2018-05-06
Nome da conta:
17.
Account Type:
2018-05-06
Tipo de conta:
18.
Account Status:
2018-05-06
Estado da conta:
19.
Initial Balance: %s
2018-05-06
Saldo inicial: %s
20.
Currency:
2018-05-06
Moeda:
21.
Select Currency
2018-05-06
Seleccionar moeda
22.
Favorite Account
2018-05-06
Conta favorita
23.
Notes
2018-05-06
Notas
24.
Others
2018-05-06
Outros
25.
Account Number:
2018-05-06
Número de conta
26.
Held At:
2018-05-06
Gardado en:
27.
Website:
2018-05-06
Páxina web:
28.
Contact:
2018-05-06
Contacto:
29.
Access Info:
2018-05-06
Información de acceso:
30.
Organize attachments of this account
2018-05-06
Organizar os arquivos adxuntos desta conta
31.
&Cancel
2018-05-06
&Cancelar
32.
Enter the Name of the Account. This name can be renamed at any time.
2018-05-06
Introduza o nome da conta. Este nome pódese cambiar en calquera momento
33.
Specify the type of account to be created.
2018-05-06
Especifique o tipo de conta a crear
34.
Specify if this account has been closed. Closed accounts are inactive in most calculations, reporting etc.
2018-05-06
Especifique se esta conta foi pechada
35.
Enter the initial balance in this account.
2018-05-06
Introduza o saldo inicial desta conta
36.
Specify the currency to be used by this account.
2018-05-06
Especifique a moeda que se vai usar nesta conta
37.
Select whether this is an account that is used often. This is used to filter accounts display view.
2018-05-06
Seleccióneo se esta conta é usada a miúdo
38.
Enter user notes and details about this account.
2018-05-06
Introduza notas de usuario e detalles desta conta
39.
Enter the Account Number associated with this account.
2018-05-06
Introduza o número asociado a esta conta
40.
Enter the name of the financial institution in which the account is held.
2018-05-06
Introduza o nome da entidade financeira que mantén esta conta
41.
Enter the URL of the website for the financial institution.
2018-05-06
Introduza o enderezo web da entidade financeira
42.
Enter any contact information for the financial institution.
2018-05-06
Introduza calquera información de contacto da entidade financeira
43.
Enter any login/access information for the financial institution. This is not secure as anyone with access to the mmb file can access it.
2018-05-06
Introduza calquera contrasinal/información de acceso para a entidade financeira. Isto non é seguro xa que calquera con acceso ao arquivo mmb pode acceder a ela
44.
Account Name
2018-05-06
Nome da conta
45.
Currency
2018-05-06
Moeda
46.
Default Image
2018-05-06
Imaxe predeterminada
47.
Image #%i
2018-05-06
Imaxe #%i
48.
Open Last Opened Database
2018-05-06
Abrir a última base de datos utilizada
49.
Create a New Database
2018-05-06
Crear unha nova base de datos
50.
Create a new database file to get started
2018-05-06
Crear un novo ficheiro de base de datos co que comezar