Translations by Nikolay

Nikolay has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 413 results
14.
New Account
2014-01-01
Yeni Hesap
15.
Edit Account
2014-01-01
Hesap Düzenle
16.
Account Name:
2014-01-01
Hesap Adı:
17.
Account Type:
2014-01-01
Hesap Tipi
18.
Account Status:
2014-01-01
Hesap Durumu:
20.
Currency:
2014-01-01
Para Birimi:
21.
Select Currency
2014-01-01
Para Birimini Seçiniz
22.
Favorite Account
2014-01-01
Sık Kullanılan Hesap
23.
Notes
2014-01-01
Not
24.
Others
2014-01-01
Diğerleri
25.
Account Number:
2014-01-01
Hesap Numarası:
26.
Held At:
2014-01-01
Finans Kuruluşu :
27.
Website:
2014-01-01
İnternet Sitesi:
28.
Contact:
2014-01-01
Kontak:
29.
Access Info:
2014-01-01
Giriş Bilgisi:
32.
Enter the Name of the Account. This name can be renamed at any time.
2014-01-01
Hesap adını giriniz. Herhangibir anda değiştirebilirsiniz.
33.
Specify the type of account to be created.
2014-01-01
Oluşturulacak hesabın tipini belirtiniz.
34.
Specify if this account has been closed. Closed accounts are inactive in most calculations, reporting etc.
2014-01-01
Hesap kapatılmış ise belirtiniz. Kapalı hesaplar birçok hesaplama, raporlama vb . işlemlerde etkin değildir.
35.
Enter the initial balance in this account.
2014-01-01
Varsa hesabın mevcut bakiyesini giriniz.
36.
Specify the currency to be used by this account.
2014-01-01
Bu hesapta kullanılacak para birimini belirtiniz.
37.
Select whether this is an account that is used often. This is used to filter accounts display view.
2014-01-01
Eğer sık kullandığınız bir hesap ise seçiniz. Bu seçim görüntülemede hesapları filtrelemek için kullanılır.
38.
Enter user notes and details about this account.
2014-01-01
Hesapla ilgili not ve detaylar
39.
Enter the Account Number associated with this account.
2014-01-01
Hesap Numarasını giriniz.
40.
Enter the name of the financial institution in which the account is held.
2014-01-01
Hesabınızın tutulduğu finans kuruluşunun adını giriniz.
41.
Enter the URL of the website for the financial institution.
2014-01-01
Finans Kuruluşunun iinternet sitesini giriniz.
42.
Enter any contact information for the financial institution.
2014-01-01
Finans Kuruluşu için kontak bilgisi giriniz.
43.
Enter any login/access information for the financial institution. This is not secure as anyone with access to the mmb file can access it.
2014-01-01
Finans Kuruluşu için oturum açma / giriş bilgisi giriniz. 'mmb' dosyasına erişen kimse bu bilgiye ulaşabileceğinden GÜVENLİ DEĞİLDİR.
44.
Account Name
2014-01-01
Hesap Adı
45.
Currency
2014-01-01
Para Birimi
48.
Open Last Opened Database
2014-01-01
En Son Kullanılan Veritabanını Aç
49.
Create a New Database
2014-01-01
Yeni Veritabanı Oluştur
50.
Create a new database file to get started
2014-01-01
Başlangıç için yeni bir veritabanı oluştur
51.
Open Existing Database
2014-01-01
Varolan Veritabanını Aç
52.
Open an already created database file with extension (*.mmb)
2014-01-01
Önceden oluşturulmuş (*.mmb) bir veritabanı dosyası aç
53.
Read Documentation
2014-01-01
Dökümanlar
54.
Read the user manual
2014-01-01
Kullanım Kılavuzu
55.
Visit Website for more information
2014-01-01
Daha fazla bilgi için ... (İnternet)
60.
New/Edit Asset
2014-01-01
Varlık Giriş / Güncelleme
61.
Asset Details
2014-01-01
Varlık Detayları
62.
Name
2014-01-01
Ad
63.
Enter the name of the asset
2014-01-01
Varlık adını giriniz
64.
Date
2014-01-01
Tarih
65.
Specify the date of purchase of asset
2014-01-01
Varlık alış tarihini belirtiniz
66.
Asset Type
2014-01-01
Varlık Tipi
67.
Select type of asset
2014-01-01
Varlık tipini seçiniz
68.
Value
2014-01-01
Değer
69.
Enter the current value of the asset
2014-01-01
Varlığın güncel değerini giriniz
70.
Change in Value
2014-01-01
Değerdeki Değişim
71.
Specify if the value of the asset changes over time
2014-01-01
Varlığın değerinin zamanla değişimi sözkonusu ise bunu belirtiniz
75.
Enter notes associated with this asset
2014-01-01
Varlık hakkında notlar