Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 203 results
34.
Active
2014-07-23
Aktivní
37.
Additional Info
2014-07-23
Doplňkové info
38.
Additional Information
2014-07-23
Doplňující informace
39.
Address
2014-07-23
Adresa
43.
All at once
2014-07-23
Vše najednou
61.
Automatic Move
2014-07-23
Automatický přesun
65.
Available
2014-07-23
Dostupné
67.
Back Order of
2014-07-23
Zpětná objednávka
80.
By unchecking the active field, you may hide a location without deleting it.
2014-07-23
Odškrtnutím aktivního pole, můžete skrýt umístění bez jeho smazání.
82.
Calendar View
2014-07-23
Kalendářový pohled
85.
Cancel
2014-07-23
Zrušit
86.
Cancel Availability
2014-07-23
Zrušit dostupnost
87.
Cancel Inventory
2014-07-23
Zrušit inventář
90.
Cancelled
2014-07-23
Zrušeno
95.
Change Product Quantity
2014-07-23
Změnit množství výrobků
98.
Check Availability
2014-07-23
Zkontrolovat dostupnost
99.
Check this box to allow using this location to put scrapped/damaged goods.
2014-07-23
Zaškrtněte toto políčku k povolení použití tohoto umístění k odkládání zmetkového/poškozeného zboží.
104.
Code
2014-07-23
Kód
108.
Company
2014-07-23
Společnost
112.
Configuration
2014-07-23
Nastavení
115.
Confirm
2014-07-23
Potvrdit
116.
Confirmed
2014-07-23
Potvrzeno
118.
Consumable
2014-07-23
Spotřebovatelé
120.
Contains
2014-07-23
Obsahuje
122.
Corridor (X)
2014-07-23
Chodba (X)
123.
Cost
2014-07-23
Cena
124.
Counter-Part Locations Properties
2014-07-23
Vlastnosti umístění protikusu
129.
Created Moves
2014-07-23
Vytvořené přesuny
133.
Creation
2014-07-23
Vytvoření
134.
Creation Date
2014-07-23
Datum vytvoření
138.
Currency
2014-07-23
Měna
139.
Currency in which Unit cost is expressed
2014-07-23
Měna, ve které je vyjádřena jednotková cena
142.
Customer
2014-07-23
Zákazník
146.
Customer Location
2014-07-23
Umístění zákazníka
148.
Customers
2014-07-23
Zákazníci
149.
Date
2014-07-23
Datum
150.
Date Expected
2014-07-23
Očekávaný datum
151.
Date of Completion
2014-07-23
Datum dokončení
156.
Dates of Inventories
2014-07-23
Data inventáře
174.
Delivered Qty
2014-07-23
Doručené množ.
177.
Delivery Method
2014-07-23
Metoda doručení
178.
Delivery Orders
2014-07-23
Objednávky doručení
181.
Description
2014-07-23
Popis
182.
Destination
2014-07-23
Cíl
184.
Destination Location
2014-07-23
Cílové umístění
185.
Destination Move
2014-07-23
Cílový přesun
192.
Done
2014-07-23
Dokončeno
195.
Draft
2014-07-23
Koncept
199.
Error
2014-07-23
Chyba
200.
Error!
2014-07-23
Chyba!