Translations by Dorin

Dorin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 92 results
1.
# of Products
2014-10-12
# de Produse
2.
- update
2014-10-12
- actualizare
3.
Account Stock Properties
2014-10-12
Proprietăți Cont Stoc
4.
Accounting
2014-10-12
Contabilitate
5.
Accounting Information
2014-10-12
Informații Contabile
6.
Active ID is not set in Context.
2014-10-12
ID-ul activ nu este setat în Context.
7.
Allows to configure inventory valuations on products and product categories.
2014-10-12
Permite configurarea evaluărilor de inventar ale produselor și ale categoriilor de produse.
8.
Average Price
2014-10-12
Preț mediu
10.
Cancel
2014-10-12
Renunță
11.
Change Price
2014-10-12
Schimbă Prețul
12.
Change Standard Price
2014-10-12
Schimbă prețul standard
13.
Choose a Particular Date
2014-10-12
Alege o dată anume
16.
Choose your date
2014-10-12
Alegeți data
17.
Company
2014-10-12
Companie
18.
Cost Price
2014-10-12
Preț de cost
19.
Costing Method
2014-10-12
Metoda de cost
20.
Create
2014-10-12
Creați
21.
Create Customer Invoice
2014-10-12
Creați Factură Client
22.
Create Draft Invoices
2014-10-12
Creați Facturi Ciornă
23.
Create Invoice
2014-10-12
Creați factura
24.
Create Supplier Invoice
2014-10-12
Creați factură furnizor
25.
Create and open the invoice when the user finish a delivery order
2014-10-12
Creați și deschideți factura atunci când utilizatorul finalizează o comandă de livrare
26.
Create invoice
2014-10-12
Creare factură
27.
Created by
2014-10-12
Creat de
28.
Created on
2014-10-12
Creat în
29.
Current Inventory Valuation
2014-10-12
Valoare curentă inventar
30.
Date
2014-10-12
Dată
31.
Destination Journal
2014-10-12
Jurnal destinație
32.
Error!
2014-10-12
Eroare!
34.
Generate accounting entries per stock movement
2014-10-12
Generați înregistrări contabile pentru fiecare mișcare a stocului
35.
Group By
2014-10-12
Grupează după
36.
Group by partner
2014-10-12
Grupează după partener
37.
ID
2014-10-12
ID
38.
If cost price is increased, stock variation account will be debited and stock output account will be credited with the value = (difference of amount * quantity available). If cost price is decreased, stock variation account will be creadited and stock input account will be debited.
2014-10-12
Dacă prețul de cost crește, contul variației stocului va fi debitat, iar contul de ieșire din stoc va fi creditat cu valoarea = (diferența dintre sume * cantitatea). Dacă prețul de cost scade, contul variației stocului va fi creditat, iar contul de intrare al stocului va fi debitat.
41.
Inventory
2014-10-12
Inventar
42.
Inventory Locations
2014-10-12
Locații inventar
43.
Inventory Valuation
2014-10-12
Evaluare Inventar
44.
Inventory Value
2014-10-12
Valoare inventar
45.
Invoice Control
2014-10-12
Control factură
46.
Invoice Date
2014-10-12
Data Facturii
47.
Invoice Status
2014-10-12
Stare facură
48.
Invoiced
2014-10-12
Facturat
49.
Invoicing
2014-10-12
Facturare
50.
Journal Type
2014-10-12
Tip jurnal
51.
Last Updated by
2014-10-12
Ultima actualizare făcută de
52.
Last Updated on
2014-10-12
Ultima actualizare în
53.
Location
2014-10-12
Locație
55.
Move
2014-10-12
Mișcare
56.
No difference between standard price and new price!
2014-10-12
Nicio diferență între prețul standard și noul preț!
58.
No invoicing
2014-10-12
Nicio facturare