Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 123 results
8.
# of Lines
2014-07-23
# z řádek
31.
Analytic Account
2014-07-23
Analytický účet
36.
Approved
2014-07-23
Scháleno
40.
Average Price
2014-07-23
Průměrná cena
51.
Calendar View
2014-07-23
Kalendářový pohled
55.
Cancel
2014-07-23
Zrušit
56.
Cancelled
2014-07-23
Zrušeno
58.
Category
2014-07-23
Kategorie
61.
Companies
2014-07-23
Společnosti
62.
Company
2014-07-23
Společnost
64.
Configuration
2014-07-23
Nastavení
67.
Confirm
2014-07-23
Potvrdit
69.
Confirmed
2014-07-23
Potvrzeno
70.
Create invoices
2014-07-23
Vytvořit faktury
76.
Date Approved
2014-07-23
Datum schválení
77.
Date Req.
2014-07-23
Datum pož.
79.
Date on which purchase order has been approved
2014-07-23
Datum, kdy byla schválena nákupní objednávka
82.
Date on which this document has been created
2014-07-23
Datum, kdy byl dokument vytvořen
83.
Days to Deliver
2014-07-23
Dnů do doručení
84.
Days to Validate
2014-07-23
Dnů k ověření
85.
Default Purchase Pricelist
2014-07-23
Výchozí nákupní ceník
86.
Default Purchase Pricelist Version
2014-07-23
Výchozí verze ceníku nákupů
93.
Description
2014-07-23
Popis
94.
Destination
2014-07-23
Cíl
97.
Done
2014-07-23
Dokončeno
98.
Draft
2014-07-23
Koncept
105.
Exception
2014-07-23
Výjimka
106.
Expected Date
2014-07-23
Očekávaný datum
109.
Fiscal Position
2014-07-23
Finanční pozice
121.
Incoming Products
2014-07-23
Příchozí výrobky
122.
Incoming Shipments
2014-07-23
Příchozí zásilka
127.
Invoice
2014-07-23
Faktura
128.
Invoice Control
2014-07-23
Řízení faktury
129.
Invoice Exception
2014-07-23
Výjimka faktury
131.
Invoice Lines
2014-07-23
Řádky faktury
136.
Invoiced
2014-07-23
Fakturováno
137.
Invoices
2014-07-23
Faktury
139.
Invoices generated for a purchase order
2014-07-23
Faktury generované pro nákupní objednávku
140.
Invoicing Control
2014-07-23
Řízení fakturace
144.
It indicates that a picking has been done
2014-07-23
Indikuje, že navádění bylo dokončeno
156.
Manual Invoices
2014-07-23
Ruční faktury
157.
Manually Corrected
2014-07-23
Ručně opraveno
159.
Merge Purchase orders
2014-07-23
Sloučit nákupní objednávky
160.
Merge orders
2014-07-23
Sloučit objednávky
164.
Net Price
2014-07-23
Čista cena
170.
Notes
2014-07-23
Poznámky
175.
Order Date
2014-07-23
Datum objednání
177.
Order Lines
2014-07-23
Řádky objednávky
179.
Order Reference
2014-07-23
Odkaz objednávky
183.
Orders
2014-07-23
Objednávky