Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 218 results
6.
'Consume only' mode will only consume the products with the quantity selected. 'Consume & Produce' mode will consume as well as produce the products with the quantity selected and it will finish the production order when total ordered quantities are produced.
2014-07-23
Režim 'Jen využít' využije jen výrobky udaného objemu. Režim 'Využít & vyrobit' využije a vyrobí výrobky udaného objemu a dokončí výrobní příkaz jakmile bude dosaženo celkového objednaného objemu.
16.
A factor of 0.9 means a loss of 10% within the production process.
2014-07-23
Činitel 0.9 znamená ztrátu 10% výrobního procesu.
17.
Active
2014-07-23
Aktivní
23.
Amount in cycles
2014-07-23
Množství v cyklech
24.
Amount in hours
2014-07-23
Množství hodin
25.
Amount measuring unit
2014-07-23
Měrná jednotka množství
26.
Analytic Journal
2014-07-23
Analytický deník
28.
Approve
2014-07-23
Schválit
31.
BOM Name
2014-07-23
Název kusovníku
33.
BOM Ref
2014-07-23
Odk. kusov.
34.
BOM Structure
2014-07-23
Struktura kusovníku
36.
Bill Of Material
2014-07-23
Kusovník
37.
Bill of Material
2014-07-23
Kusovník
38.
Bill of Material Components
2014-07-23
Součásti kusovníku
39.
Bill of Materials
2014-07-23
Kusovník
40.
Bill of Materials Structure
2014-07-23
Struktura kusovníku
42.
BoM
2014-07-23
Kusovník
45.
BoM Hierarchy
2014-07-23
Hierarchie kusovníku
47.
BoM Lines
2014-07-23
Řádky kusovníku
48.
BoM Type
2014-07-23
Druh kusovníku
50.
Cancel
2014-07-23
Zrušit
52.
Cancelled
2014-07-23
Zrušeno
57.
Capacity Information
2014-07-23
Informace o kapacitě
58.
Capacity per Cycle
2014-07-23
Kapacita na cykl
59.
Change Product Qty
2014-07-23
Změnit množ. výrobků
60.
Change Quantity
2014-07-23
Změnit množství
61.
Change Quantity of Products
2014-07-23
Změnit množství výrobků
63.
Code
2014-07-23
Kód
64.
Companies
2014-07-23
Společnosti
65.
Company
2014-07-23
Společnost
66.
Components
2014-07-23
Součásti
67.
Components Cost of %s %s
2014-07-23
Cena komponent %s %s
68.
Components suppliers
2014-07-23
Dodavatelé součástí
69.
Compute Data
2014-07-23
Spočítat datum
70.
Configuration
2014-07-23
Nastavení
72.
Confirm
2014-07-23
Potvrdit
73.
Confirm Production
2014-07-23
Potvrdit výrobu
74.
Consume & Produce
2014-07-23
Spotřebovat & Vyrobit
77.
Consume Only
2014-07-23
Pouze spotřeba
78.
Consume Products
2014-07-23
Spotřebované výrobky
79.
Consumed Products
2014-07-23
Spotřebované výrobky
82.
Cost Structure
2014-07-23
Struktura ceny
83.
Cost per cycle
2014-07-23
Cena na cykl
84.
Cost per hour
2014-07-23
Cena za hodinu
85.
Costing Information
2014-07-23
Informace o ceně
88.
Cycle Account
2014-07-23
Účet cyklů
89.
Cycles Cost
2014-07-23
Cena cyklů
91.
Day by day
2014-07-23
Den za dnem
94.
Description
2014-07-23
Popis
95.
Description of the Work Center. Explain here what's a cycle according to this Work Center.
2014-07-23
Popis výrobního střediska. Uveďte zde, jak vypadá cyklus tohoto výrobního střediska.