Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
1.
<=
2014-07-23
<=
4.
>=
2014-07-23
>=
5.
Active
2014-07-23
Aktivní
7.
Advanced Pricing
2014-07-23
Pokročilé nacenění
8.
Advanced Pricing per Destination
2014-07-23
Pokročilé nacenění podle cílové adresy
9.
Amount
2014-07-23
Částka
10.
Amount of the order to benefit from a free shipping, expressed in the company currency
2014-07-23
Cena objednávky, nad kterou je doprava zdarma vyjádřena v měně společnosti
12.
Carrier
2014-07-23
Přepravce
14.
Carrier Tracking Ref
2014-07-23
Odkaz sledování přepravce
15.
Check this box if you want to manage delivery prices that depends on the destination, the weight, the total of the order, etc.
2014-07-23
Zaškrtněte toto pole pokud chcete spravovat ceny dopravy v závislosti na dodací adrese, hmotnosti, celkové ceně objednávky a podobně.
16.
Complete this field if you plan to invoice the shipping based on picking.
2014-07-23
Vyplňte toto pole pokud plánujete fakturovat dopravu na základě naskladnění.
17.
Condition
2014-07-23
Podmínka
18.
Cost Price
2014-07-23
Nákladová cena
19.
Countries
2014-07-23
Země
22.
Default price
2014-07-23
Výchozí cena
23.
Delivery
2014-07-23
Dodání
24.
Delivery Grid
2014-07-23
Cenové úrovně dopravy
25.
Delivery Grid Line
2014-07-23
Řádek cenové úrovně
26.
Delivery Grids
2014-07-23
Cenové úrovně dopravy
27.
Delivery Method
2014-07-23
Způsob doručení
29.
Delivery Pricelist
2014-07-23
Ceník dopravy
30.
Delivery Product
2014-07-23
Dodání výrobku
31.
Delivery by Poste
2014-07-23
Dodání poštou
32.
Delivery grids
2014-07-23
Cenové úrovně
33.
Destination
2014-07-23
Cíl
34.
Fixed
2014-07-23
Pevné
36.
Free if more than %.2f
2014-07-23
Zdarma pokud je více než %.2f
39.
Gives the sequence order when displaying a list of delivery grid.
2014-07-23
Udává pořadí posloupnosti při zobrazení seznamu cenových úrovní dopravy.
40.
Grid
2014-07-23
Cen. úrovně
41.
Grid Line
2014-07-23
Řádek cenové úrovně
42.
Grid Lines
2014-07-23
Řádky cenové úrovně dopravy
43.
Grid Name
2014-07-23
Název cenové úrovně
44.
Grid definition
2014-07-23
Definice cenových úrovní dopravy
45.
ID
2014-07-23
ID
46.
If the active field is set to False, it will allow you to hide the delivery carrier without removing it.
2014-07-23
Pokud je aktivní pole nastaveno na Nepravda, umožní vám to skrýt dodacího přepravce bez jeho odebrání.
47.
If the active field is set to False, it will allow you to hide the delivery grid without removing it.
2014-07-23
Pokud je aktivní pole nastaveno na nepravdu, můžete skrýt cenové úrovně dopravy bez jejich odebrání.
48.
If the order is more expensive than a certain amount, the customer can benefit from a free shipping
2014-07-23
Pokud je cena objednávky vyšší než určitá cena, může zákazník profitovat z dopravy zdarma
52.
Keep empty if the pricing depends on the advanced pricing per destination
2014-07-23
Ponechte prázdné pokud cena závisí na pokročilém nacenění k cílové adrese
55.
Maximum Value
2014-07-23
Maximální hodnota
56.
Name
2014-07-23
Název
57.
Net Weight
2014-07-23
Čistá hmotnost
58.
Net weight
2014-07-23
Čistá hmotnost
61.
Normal Price
2014-07-23
Běžná cena
62.
Number of Packages
2014-07-23
Počet balíků
63.
Operator
2014-07-23
Operátor
65.
Partner
2014-07-23
Partner
66.
Picking List
2014-07-23
Dodací list
67.
Picking to be invoiced
2014-07-23
Dodání k fakturaci
68.
Price
2014-07-23
Cena
69.
Price Type
2014-07-23
Typ ceny