Translations by Dorin

Dorin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
22.
Manufacturing Orders which are currently in production.
2014-10-12
Comenzi de fabricație care sunt în execuție în prezent.
54.
Product Produce
2014-10-12
Fabrică Produsul
62.
Confirm Production
2014-10-12
Confirmă comandă
69.
Scheduled Date
2014-10-12
Dată programată
71.
Bill Of Material
2014-10-12
Listă de materiale
72.
Keep empty if you produce at the location where the finished products are needed.Set a location if you produce at a fixed location. This can be a partner location if you subcontract the manufacturing operations.
2014-10-12
Lăsați necompletat dacă produceți în locația unde sunt necesare produsele finite. Setați o locație dacă produceți într-o locație fixă. Aceasta poate fi o locație parteneră dacă subcontractați operațiunile de fabricație.
88.
Production Location
2014-10-12
Locație producție
95.
Search Production
2014-10-12
Caută producția
117.
In Production
2014-10-12
În producție
138.
Manufacturing Order
2014-10-12
Comandă de fabricație
141.
Ready to Produce
2014-10-12
Pregătit de producţie
188.
Finished Products Location
2014-10-12
Locație Produse Finite
199.
Manufacturing Orders which are ready to start production.
2014-10-12
Comenzile de fabricație care sunt pregătite să înceapă producția.
200.
Bill of Material
2014-10-12
Listă de materiale
213.
Production Order N° :
2014-10-12
Nr comandă de fabricație
215.
Production Scheduled Product
2014-10-12
Produs programat pentru producție
231.
Start Date
2014-10-12
Data de început
244.
Change Quantity of Products
2014-10-12
Schimbă Cantitatea Produselor
249.
Manufacturing Orders Waiting Products
2014-10-12
Comenzi de fabricație în așteptarea produselor.
252.
Manufacturing Orders To Start
2014-10-12
Comenzi de fabricație pregatite să înceapă
257.
Raw Materials Location
2014-10-12
Locație Materii Prime
260.
Consume Products
2014-10-12
Consumă produse
261.
Produce
2014-10-12
Produceți
266.
End Date
2014-10-12
Dată de sfârșit
278.
Manufacturing Orders
2014-10-12
Comenzi de fabricație
279.
'Consume only' mode will only consume the products with the quantity selected. 'Consume & Produce' mode will consume as well as produce the products with the quantity selected and it will finish the production order when total ordered quantities are produced.
2014-10-12
Modul 'Doar Consum' va consuma doar produsele cu cantitatea selectată. Modul "Consum și Producție' va consuma și în același timp va produce produsele cu cantitatea selectată și va finaliza comanda de producție atunci când întreaga cantitate din comandă este produsă.
290.
Production Order
2014-10-12
Comandă de fabricație
295.
BOM Structure
2014-10-12
Structura LdM
296.
Valid Until
2014-10-12
Valabil pînă la
303.
Manufacturing Efficiency
2014-10-12
Eficiența producției
315.
Time after prod.
2014-10-12
Timp după prod.
333.
Normal
2014-10-12
Obișnuit
338.
Consume & Produce
2014-10-12
Consumă & Produce
347.
Select Quantity
2014-10-12
Selectează cantitatea
348.
Bill of Materials
2014-10-12
Listă de materiale
355.
Production
2014-10-12
Producție
361.
Change Quantity
2014-10-12
Schimbă cantitatea
367.
Manufacturing
2014-10-12
Fabricație