Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 351 results
1.
Routing Work Centers
2014-07-23
Pracovní postupy výrobních středisek
3.
Location where the system will look for components.
2014-07-23
Umístění kde systém bude hledat součásti.
4.
Work Centers Utilisation
2014-07-23
Využití výrobního střediska
6.
No. Of Cycles
2014-07-23
Poč. cyklů
7.
Number of Cycles
2014-07-23
Počet cyklů
9.
The 'Minimum stock rule' allows the system to create procurement orders automatically as soon as the minimum stock is reached.
2014-07-23
Pravidlo 'Pravidlo minimálních zásob' umožňuje systému vytvořit objednávky zásob jakmile je dosažena minimální úroveň zásob.
10.
Picking list
2014-07-23
Ceník
11.
Hourly Cost
2014-07-23
Hodinová cena
12.
Cost Price per Uom
2014-07-23
Výrobní cena na MJ
13.
Scrap Products
2014-07-23
Vadné výrobky
14.
Routings
2014-07-23
Pracovní postupy
15.
Work Center Product
2014-07-23
Výrobek výrobního střediska
16.
Search Bill Of Material
2014-07-23
Vyhledat kusovník
17.
For stockable products and consumables
2014-07-23
Pro skladovatelní a spotřební výrobky
18.
To Produce
2014-07-23
K výrobě
19.
Number of iterations this work center has to do in the specified operation of the routing.
2014-07-23
Počet iterací, které musí výrobní středisko provést v určitém úkonu výrobního postupu.
20.
Reference
2014-07-23
Odkaz
21.
Finished Products
2014-07-23
Dokončené výrobky
22.
Manufacturing Orders which are currently in production.
2014-07-23
Výrobní příkazy, které jsou momentálně zpracovávány.
23.
To Buy
2014-07-23
K nákupu
24.
The system launches automatically a RFQ to the preferred supplier.
2014-07-23
Systém si automaticky vyžádá nabíku od upřednostňovaného dodavatele.
25.
Products to Finish
2014-07-23
Výrobky k dokončení
26.
Set / Pack
2014-07-23
Sada / Balík
27.
State
2014-07-23
Stav
28.
Cost per hour
2014-07-23
Cena za hodinu
30.
This is used in case of a service without any impact in the system, a training session for instance.
2014-07-23
Používá se u služeb bez dopadu na systém, například při tréninku.
31.
UOM
2014-07-23
MJ
32.
Product Qty
2014-07-23
Množství výrobků
34.
For purchased material
2014-07-23
Pro nakoupený materiál
35.
Revision
2014-07-23
Revize
37.
Reporting
2014-07-23
Hlášení
38.
Cycle Account
2014-07-23
Účet cyklů
39.
Work Cost
2014-07-23
Cena práce
40.
[
2014-07-23
[
41.
Procurement of services
2014-07-23
Objednávka služeb na sklad
42.
Capacity Information
2014-07-23
Informace o kapacitě
43.
Produced Products
2014-07-23
Dokončená výroba
44.
Destination Location
2014-07-23
Cílové umístění
45.
Master Data
2014-07-23
Hlavní data
46.
The system waits for the products to be available in the stock. These products are typically procured manually or through a minimum stock rule.
2014-07-23
Systém čeká na výrobky než budou dostupné na skladě. Tyto výrobky jsou typicky obstarávány ručně nebo přes pravidlo minimálních zásob.
47.
Partner Ref
2014-07-23
Odkaz na partnera
48.
Source Document
2014-07-23
Zdrojový dokument
49.
Scheduled goods
2014-07-23
Naplánované zboží
50.
Sets / Phantom
2014-07-23
Sestavy / Fiktivní
51.
Reference to a position in an external plan.
2014-07-23
Odkaz na pozici ve vnějším plánu.
52.
You try to assign a lot which is not from the same product
2014-07-23
Snažíte se přiřadit dávku, která není ze stejného výrobku
54.
Product Produce
2014-07-23
Vyrobit výrobek
55.
Error ! You cannot create recursive BoM.
2014-07-23
Chyba! Nemůžete vytvořit rekurzivní kusovník.
56.
Work Center Usage
2014-07-23
Využití výrobního střediska
57.
Procurement of stockable Product
2014-07-23
Zásobování skladového výrobku