Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 530 results
1.
# Leads
2014-07-23
# zájemců
2.
Lead
2014-07-23
Zájemce
3.
Need Services
2014-07-23
Vyžaduje služby
4.
Monthly
2014-07-23
Měsíčně
5.
Stage of case
2014-07-23
Fáze případu
6.
Visibility
2014-07-23
Viditelnost
7.
Title
2014-07-23
Oslovení
8.
Show as
2014-07-23
Ukázat jako
9.
Date of month
2014-07-23
Datum v měsíci
10.
Today
2014-07-23
Dnes
11.
Select Opportunities
2014-07-23
Vyberte příležitosti
12.
2014-07-23
13.
Delay to close
2014-07-23
Doba do ukončení
14.
Previous Stage
2014-07-23
Předchozí fáze
15.
Can not add note!
2014-07-23
Nelze přidat poznámku!
16.
Stage Name
2014-07-23
Název fáze
17.
CRM Lead Analysis
2014-07-23
Analýza zájemce
18.
Day
2014-07-23
Den
19.
The code of the sales team must be unique !
2014-07-23
Kód obchodního týmu musí být jedinečný!
22.
Exp. Closing
2014-07-23
Vypršelo uzavření
23.
Yearly
2014-07-23
Ročně
24.
Creation day
2014-07-23
Den vytvoření
25.
Rule Name
2014-07-23
Název pravidla
26.
Configuration
2014-07-23
Nastavení
27.
Campaign
2014-07-23
Kampaň
28.
Search Opportunities
2014-07-23
Hledat příležitosti
29.
Expected closing month
2014-07-23
Očekávaný měsíc uzavření
31.
Partner
2014-07-23
Kontakt
32.
Organizer
2014-07-23
Organizátor
33.
Schedule Other Call
2014-07-23
Naplánovat jiný hovor
34.
Phone Call
2014-07-23
Telefonní hovor
35.
Opt-Out
2014-07-23
odhlášení
39.
Send New Email
2014-07-23
Poslat nový email
40.
Criteria
2014-07-23
Pravidlo
41.
Excluded Answers :
2014-07-23
Vyloučené odpovědi:
42.
Sections
2014-07-23
Sekce
43.
_Merge
2014-07-23
_Sloučit
44.
Leads Analysis
2014-07-23
Analýza zájemců
45.
Public
2014-07-23
Veřejné
46.
Campaigns
2014-07-23
Kampaně
47.
State
2014-07-23
Stav
48.
Categories
2014-07-23
Kategorie
49.
Dates
2014-07-23
Data
50.
If opt-out is checked, this contact has refused to receive emails or unsubscribed to a campaign.
2014-07-23
Je-li zaškrtnuto, znamená, že kontakt odmítl přijímat e-maily nebo se odhlásil z kampaně.
51.
Prospect Partner
2014-07-23
?!?Očekávaný kontakt
52.
No Subject
2014-07-23
Bez předmětu
53.
Google Adwords 2
2014-07-23
Google Adwords 2
55.
Contact
2014-07-23
Kontakt
56.
Delegate
2014-07-23
Delegovat
57.
=
2014-07-23
=