Translations by Bartosz Sawicki

Bartosz Sawicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 2070 results
11.
<P>Currently, there are no archives. </P>
2006-04-06
<P>W tej chwili nie ma archiwum.</P>
12.
Gzip'd Text%(sz)s
2006-04-06
Tekst Gzipowany%(sz)s
13.
Text%(sz)s
2006-04-06
Tekst%(sz)s
14.
figuring article archives
2006-04-06
skanowanie wiadomości do archiwum
15.
April
2006-04-06
Kwiecień
16.
February
2006-04-06
Luty
17.
January
2006-04-06
Styczeń
18.
March
2006-04-06
Marzec
19.
August
2006-04-06
Sierpień
20.
July
2006-04-06
Lipiec
21.
June
2006-04-06
Czerwiec
22.
May
2006-04-06
Maj
23.
December
2006-04-06
Grudzień
24.
November
2006-04-06
Listopad
25.
October
2006-04-06
Październik
26.
September
2006-04-06
Wrzesień
27.
First
2006-04-06
Pierwszy
28.
Fourth
2006-04-06
Czwarty
29.
Second
2006-04-06
Drugi
30.
Third
2006-04-06
Trzeci
31.
%(ord)s quarter %(year)i
2006-04-06
%(ord)s kwartał %(year)i
32.
%(month)s %(year)i
2006-04-06
%(month)s %(year)i
33.
The Week Of Monday %(day)i %(month)s %(year)i
2006-04-06
Tydzień zaczynający się od poniedziałku %(day)i %(month)s %(year)i
34.
%(day)i %(month)s %(year)i
2006-04-06
%(day)i %(month)s %(year)i
35.
Computing threaded index
2006-04-06
Obliczanie listy wątków
36.
Updating HTML for article %(seq)s
2006-04-06
Aktualizacja pliku HTML dla wiadomości %(seq)s
37.
article file %(filename)s is missing!
2006-04-06
brakuje pliku archiwum %(filename)s !
38.
Creating archive directory
2006-04-06
Tworzenie katalogu archiwum
39.
Reloading pickled archive state
2006-04-06
Ładowanie poprzedniego stanu archiwum
40.
Pickling archive state into
2006-04-06
Zapisywanie stanu archiwum do
41.
Updating index files for archive [%(archive)s]
2006-04-06
Aktualizacja indeksów z archiwum [%(archive)s]
42.
Thread
2006-04-06
Wątek
43.
#%(counter)05d %(msgid)s
2006-04-06
#%(counter)05d %(msgid)s
44.
due to excessive bounces
2006-04-06
z powodu zbyt wielu zwrotów
45.
by yourself
2006-04-06
przez Ciebie samego
46.
by the list administrator
2006-04-06
przez administratora listy
47.
for unknown reasons
2006-04-06
z nieznanego powodu
49.
disabled
2006-04-06
zablokowana
50.
Bounce action notification
2006-04-06
Powiadamianie o zwrotach
52.
The last bounce received from you was dated %(date)s
2006-04-06
Ostatni zwrot otrzymano z Twojego adresu dnia %(date)s
53.
(no subject)
2006-04-06
(brak tematu)
54.
[No bounce details are available]
2006-04-06
[brak opisu zwrotu]
55.
Moderator
2006-04-06
Moderator
56.
Administrator
2006-04-06
Administrator
57.
No such list <em>%(safelistname)s</em>
2006-04-06
Nie znaleziono listy <em>%(safelistname)s</em>
58.
Error
2006-04-06
Błąd
59.
Invalid options to CGI script.
2006-04-06
Nieprawidłowe opcje do skryptu CGI.
2006-04-06
Nieprawidłowe opcje do skryptu CGI.
2006-04-06
Nieprawidłowe opcje do skryptu CGI.
60.
Authorization failed.
2008-01-15
Błąd uwierzytelniania.