Translations by Mateusz Adamowski

Mateusz Adamowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
1.
size not available
2006-05-11
rozmiar nie dostępny
87.
Tend to pending moderator requests
2006-05-11
Sprawdź kolejkę zadań dla moderatora
104.
<br><em>...specify a file to upload</em><br>
2006-05-11
<br><em>...wybierz plik do wysłania</em><br>
115.
Defer
2006-05-11
Odrocz
157.
<b>nomail</b> -- Is delivery to the member disabled? If so, an abbreviation will be given describing the reason for the disabled delivery: <ul><li><b>U</b> -- Delivery was disabled by the user via their personal options page. <li><b>A</b> -- Delivery was disabled by the list administrators. <li><b>B</b> -- Delivery was disabled by the system due to excessive bouncing from the member's address. <li><b>?</b> -- The reason for disabled delivery isn't known. This is the case for all memberships which were disabled in older versions of Mailman. </ul>
2006-05-11
<b>wył.</b> -- Czy dostarczanie wiadomości jest wyłączone? Jeśli tak, skrót określa powód wyłączenia: <ul><li><b>U</b> -- Użytkownik sam wyłączył sobie dostarczanie.<li><b>A</b> -- Wyłączenie zrobione przez Administratora.<li><b>Z</b> -- Wyłączenie spowodowane przez zbyt wiele zwrotów z adresu.<li><b>?</b> -- Powód wyłączenia nie rozpoznany. </ul>
174.
Send notifications of new subscriptions to the list owner?
2006-05-11
Wysyłać potwierdzenia subskrypcji do właściciela listy?
176.
...or specify a file to upload:
2006-05-11
...albo wybierz plik do wysłania:
177.
Below, enter additional text to be added to the top of your invitation or the subscription notification. Include at least one blank line at the end...
2006-05-11
Poniżej wprowadź tekst, który zostanie dodany na górze zaproszenia, bądź powiadomienia o subskrypcji. Dodaj co najmniej jedną pustą linię na końcu...
178.
Send unsubscription acknowledgement to the user?
2006-05-11
Wysłać użytkownikowi zawiadomienie od wypisaniu?
179.
Send notifications to the list owner?
2006-05-11
Wysyłać potwierdzenia do właściciela listy?
237.
a single held message.
2006-05-11
pojedyncza wstrzymana wiadomość.
275.
Posting Held for Approval
2006-05-11
List zatrzymany do zatwierdzenia
290.
The address requesting unsubscription is not a member of the mailing list. Perhaps you have already been unsubscribed, e.g. by the list administrator?
2006-05-11
Adresu, który ma zostać wypisany nie ma wśród zapisanych na listę dyskusyjną. Być może został juź wcześniej wypisany, np. przez opiekuna listy?
360.
You forgot to specify the list owner
2006-05-11
Zapomniałeś podać właściciela listy
388.
Send "list created" email to list owner?
2006-05-11
Wysłać e-mail o założeniu listy do właściciela?
389.
List creator's (authentication) password:
2006-05-11
Hasło twórcy list: