Translations by Jaremi Kanopka

Jaremi Kanopka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
5.
Previous message (by thread):
2020-05-12
Poprzednia wiadomość (według wątka):
6.
Next message (by thread):
2020-05-12
Następna wiadomość (według wątka):
51.
disabled address
2020-05-12
wyłączony adres
128.
Address Change
2020-05-12
Zmiana Adresu
171.
Send welcome messages to new subscribers?
2020-05-12
Wyślij wiadomości powitania do nowo zapisanych?
181.
Member's current address
2020-05-12
Bieżący adres członka
183.
Address to change to
2020-05-12
Zmień adres na
210.
You must provide both current and new addresses.
2020-05-12
Musisz podać bieżace i nowe adresy.
211.
Current and new addresses must be different.
2020-05-12
Bieżące i now adresy muszą się różnić.
223.
member mgt page
2020-05-12
strona zarządzania członkami
243.
Address/name/time
2020-05-12
Adres/imie/czas
251.
Show this list grouped/sorted by
2020-05-12
Pokaż listę grupowaną/sortowaną według
252.
sender/sender
2020-05-12
nadawca/nadawca
253.
sender/time
2020-05-12
nadawca/czas
254.
ungrouped/time
2020-05-12
rozgrupowane/czas