Browsing Dutch translation

110 of 73 results
1.
Information for Mahara user manual writers and translators
Informatie voor schrijvers van de Mahara handleiding en vertalers
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:6
2.
by Kristina D.C. Hoeppner
Door Kristine D.C. Hoeppner
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:8
3.
This is a list in progress as I work on the user manual. There are a number of things for which I created conventions. I want to keep them in a central space so that others have access to them and that I can refer to them as well. ;-)
Dit is een lijst die wijzigt tijdens het werken aan de handleiding. Er zijn een aantal conventies. De conventies worden hier centraal bewaard, zodat anderen ze kunnen zien en zodat ik er kan naar verwijzen ;-)
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:10
4.
The list is not in any particular order.
Deze lijst staat niet in een bepaalde volgorde.
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:10
5.
Screenshots
Schermafdrukken
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:58
6.
are placed using the "figure" directive.
worden geplaatst door gebruik te maken van het label "figure".
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:62
7.
always include alt text and a figure description. The latter will be numbered in the PDF export. That sets them apart from the text.
gebruik altijd alt-teksten en een afbeeldingsbeschrijving. Die zullen genummerd worden in de PDF-export, wat hen onderscheidt van de teksten.
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:18
8.
are generally placed above a list if they are part of step-by-step instructions.
worden meestal geplaatst boven een lijst als ze deel zijn van stap voor stap-instructies.
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:62
9.
should have as few instructions as possible about the steps that are to be taken in them. Preferably, only the step numbers so that they can be exchanged more easily and the text of the steps is translatable because it is text and not part of the image. That could also mean that translators can translate the steps but don't immediately have to change the screenshots.
zouden zo weinig mogelijk instructies moeten bevatten over de stappen die er voor moeten genomen worden. Bij voorkeur enkel de stapnummers, zodat ze gemakkelijk uitgewisseld en vertaald kunnen worden vermits de tekst dan geen deel is van de afbeelding. Dat kan ook betekenen dat de vertalers de stappen kunnen vertalen en niet onmiddellijk de afbeeldingen moeten vervangen.
Translated and reviewed by Koen Roggemans
Located in ../source/documentation_info.rst:65
10.
get callouts that are created in Gimp with the `script <https://mahara.org/view/view.php?id=60234>`_ that Iñaki adapted.
(no translation yet)
Located in ../source/documentation_info.rst:21
110 of 73 results

This translation is managed by Mahara Dutch Translators, assigned by Mahara Translation Group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Koen Roggemans.