Browsing Slovenian translation

1258 of 6438 results
1258.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later -->
<!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. -->
<h3>Sync groups stored as user attributes</h3>
<p>Enable this option if each LDAP user record has an attribute
which indicates a group the user should be in. This setting will
cause the LDAP sync cron to create a group for each unique value
in the specified user attribute (or in those listed in the
"Acceptable group names" field), and place each user in the
appropriate group (or groups, if they have multiple values for
the attribute).</p>
Context:
auth/ldap/lang/en.utf8/help/forms/auth_config.syncgroupsbyuserfield.html
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL različica 3 ali novejša -->
<!-- @copyright Za avtorske pravice glede Mahare si oglejte datoteko README, ki je del programske opreme. -->
<h3>Sinhroniziraj skupine, shranjene kot uporabniški atributi</h3>
<p>Omogočite to možnost, če ima vsak uporabnik v LDAP atribut, ki označuje/določa skupino, katere član naj bi bil ta uporabnik. Ta nastavitev povzročila, da bo cron, ko bo sinhroniziral podatke z LDAP, ustvaril skupino za vsako enolično vrednost v določenem uporabniškem atributu (ali v tistih, ki so navedeni v polju "Sprejemljiva imena skupin") ter vstavil vsakega uporabnika v ustrezno skupino (ali skupine, če ima uporabnik v atributu nastavljenih več vrednosti).</p>
Translated and reviewed by Gregor Anželj on 2013-10-23
Located in auth/ldap/lang/en.utf8/help/forms/auth_config.syncgroupsbyuserfield.html
1258 of 6438 results

This translation is managed by Slovenian launchpad translation team, assigned by Mahara Translation Group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.