Browsing Danish translation

397406 of 6747 results
397.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later -->
<!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. -->
<h3>External gallery URL</h3>

<p>To embed an external gallery, you have to copy the link to the external gallery and paste it into the text box.</p>

<p>It is possible to embed the following external galleries:
<ul>
<li>Flickr, e.g. https://www.flickr.com/photos/12345678@N01/sets/98765432123456789/</li>
<li>Picasa, e.g. http://picasaweb.google.com/user.name/AlbumName#</li>
<li>Panoramio, e.g. http://www.panoramio.com/user/123456</li>
<li>Photobucket, e.g. http://s1234.photobucket.com/albums/ee123/username/ or http://s1234.photobucket.com/albums/ee123/username/AlbumName/</li>
<li>Windows Live Photo Gallery, e.g. http://cid-123456ab7890cd12.photos.live.com/self.aspx/AlbumName/photo.jpg</li>
</ul>
</p>

<p><b>Note:</b>
<ul>
<li>To use Flickr, the site administrator has to provide a valid API key.</li>
<li>To use Photobucket, the site administrator has to provide a valid API key and a secret API key.</li>
<li>For Windows Live Photo Gallery to work properly, the link to one of the photos inside the album must be copied and pasted into the text box in order to show the entire album.</li>
</ul>
</p>
Context:
artefact/file/blocktype/gallery/lang/en.utf8/help/forms/instconf.external.html
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 eller senere version -->
<!-- @copyright For copyright information om Mahara, læs filen README distribueret med denne software. -->
<h3>Eksternt galleri URL</h3>

<p>For at inkludere et eksternt galleri, skal du kopiere linket til det eksterne galleri og indsætte det i tekstboksen.</p>

<p>Det er muligt at inkludere de følgende eksterne gallerier:
<ul>
<li>Flickr, e.g. https://www.flickr.com/photos/12345678@N01/sets/98765432123456789/</li>
<li>Picasa, e.g. http://picasaweb.google.com/user.name/AlbumName#</li>
<li>Panoramio, e.g. http://www.panoramio.com/user/123456</li>
<li>Photobucket, e.g. http://s1234.photobucket.com/albums/ee123/username/ or http://s1234.photobucket.com/albums/ee123/username/AlbumName/</li>
<li>Windows Live Photo Gallery, e.g. http://cid-123456ab7890cd12.photos.live.com/self.aspx/AlbumName/photo.jpg</li>
</ul>
</p>

<p><b>Note:</b>
<ul>
<li>For at anvende Flickr, skal sidens administrator levere en gyldig API nøgle.</li>
<li>For at anvende Photobucket, skal sidens administrator levere en gyldig API nøgle og en hemmelig API nøgle.</li>
<li>For at Windows Live Foto Galleri virker korrekt, må linket til et af fotografierne i albummet kopieres og sættes ind i tekstboksen før hele albummet kan vises.</li>
</ul>
</p>
Translated by Per Schou-Nielsen on 2018-03-18
Located in artefact/file/blocktype/gallery/lang/en.utf8/help/forms/instconf.external.html
398.
Some HTML
Context:
artefact/file/blocktype/html/lang/en.utf8/blocktype.html.php title
Noget HTML
Translated by Jesper Hvirring Henriksen on 2011-12-01
Located in artefact/file/blocktype/html/lang/en.utf8/blocktype.html.php title
399.
A single html file from your files area
Context:
artefact/file/blocktype/html/lang/en.utf8/blocktype.html.php description
En enkelt html fil fra dine filer
Translated by Mahara Bot on 2012-02-22
Located in artefact/file/blocktype/html/lang/en.utf8/blocktype.html.php description
400.
Image
Context:
artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php title
Et billede
Translated by Mahara Bot on 2012-02-22
Located in artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php title
401.
A single image from your files area
Context:
artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php description
Et enkelt billede fra dine filer
Translated by Mahara Bot on 2012-02-22
Located in artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php description
402.
Show description
Context:
artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php showdescription
Vis beskrivelse
Translated by Per Schou-Nielsen on 2018-03-18
Located in artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php showdescription
403.
Width
Context:
artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php width
Bredde
Translated by Jesper Hvirring Henriksen on 2011-12-01
Located in artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php width
404.
Specify the width for your image (in pixels). The image will be scaled to this width. Leave it blank to use the original size of the image. If the original size is too big, it will be scaled to the width of the block.
Context:
artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php widthdescription1
Angiv bredden for dit billede (i pixels). Billedet vil blive skaleret til denne bredde. Lad det være tomt, hvis du ønsker at anvende billedets originale størrelse. Hvis den originale størrelse er for stor, bliver billedet skaleret svarende til tekstboksens bredde.
Translated by Per Schou-Nielsen on 2018-03-18
Located in artefact/file/blocktype/image/lang/en.utf8/blocktype.image.php widthdescription1
405.
Embedded media
Context:
artefact/file/blocktype/internalmedia/lang/en.utf8/blocktype.internalmedia.php title
Indsat medie
Translated by Mahara Bot on 2012-02-22
Located in artefact/file/blocktype/internalmedia/lang/en.utf8/blocktype.internalmedia.php title
406.
Select files for embedded viewing
Context:
artefact/file/blocktype/internalmedia/lang/en.utf8/blocktype.internalmedia.php description
Vælg filer til indsat visning
Translated by Jesper Hvirring Henriksen on 2011-12-01
Located in artefact/file/blocktype/internalmedia/lang/en.utf8/blocktype.internalmedia.php description
397406 of 6747 results

This translation is managed by De danske oversættere af projekter i Launchpad, assigned by Mahara Translation Group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aputsiak Niels Janussen, Jesper Hvirring Henriksen, Mahara Bot, Per Schou-Nielsen, Richard Mansfield, Son Nguyen.